Vide
g

Lai veicinātu vēl lietojama apģērba, apavu un mājas tekstila (turpmāk tekstā - tekstils) nodošanu atkārtotai izmantošanai, nevis nokļūšanu sadzīves atkritumu konteineros, SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā - ZAAO) savā darbības reģionā 2022. gada izskaņā ir uzstādījis papildu publiski pieejamus konteinerus tekstila nodošanai bez maksas, tajā skaitā arī 2 adresēs Smiltenes novadā:

  • Smiltenē, Daugavas ielā 1,
  • Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā, Silvā 18.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk tekstilu bez maksas iespējams nodot arī visos ZAAO EKO laukumos, Smiltenes novadā tie atrodas:

  • Smiltenē, Limbažu ielā 8,
  • Raunā, Parka ielā 4c,
  • Apē, “Druvās”.

Nododot tekstilu, jāņem vērā:

  • Uz EKO laukumu tekstils jānogādā, ievietots maksimāli caurredzamā iepakojumā, lai EKO laukumu pārzinis vizuāli var novērtēt materiāla atbilstību;
  • Publiski pieejamos konteineros tekstils arī jāievieto iepakojumā, lai ZAAO darbinieki varētu konteinerus operatīvi iztukšot, nesabojājot materiāla kvalitāti.

Publiski pieejamo tekstila konteineru tukšošana Smiltenes novadā paredzēta vismaz reizes nedēļā. Ja konteiners ir pilns, iedzīvotāji aicināti tekstilu vest uz tuvāko EKO laukumu - nekādā gadījumā iepakojumu vai pašu tekstilu nedrīkst novietot uz zemes blakus konteineram! Izvērtējot iedzīvotāju aktivitāti, ZAAO izskatīs iespējas palielināt tukšošanas biežumu. Taču aicinām ņemt vērā - ja konteineri tiks izmantoti neatbilstoši mērķim, tie var tik noņemti!

Tekstila konteineros:

  • DRĪKST nodot nesabojātus, nesaplēstus, tīrus kreklus, bikses, jakas, mēteļus, šalles, cimdus, cepures, dvieļus, aizkarus, jostas, somas, gultas veļu, pārklājus, spilvenus, segas, kā arī valkāšanai derīgus apavu pārus, tajā skaitā gumijas un speciālos ziemas sporta apavus – slidas, slēpju zābakus, kā arī bižutēriju (kas ir jaunums).
  • NEDRĪKST nodot saplēstu apģērbu vai audumu atliekas, ar specifisku smaku, sadzīves ķīmijām, motoreļļām sasmērētu, kā arī mitru, pelējušu apģērbu, kas var sabojāt atkārotai izmantošanai un pārstrādei derīgo materiālu.

Visi tekstila šķirošanas konteineros ievietotie materiāli tiks nodoti SIA "Eco Baltia vide" un SIA “3 R” (AS “AJ Power Recycling”), kuri to nogādās šķirošanas centros. Pēc materiāla pāršķirošanas tekstils tiks nodots atkārtotai lietošanai vai pārstrādei uzņēmumu sadarbības partneriem ārpus Latvijas.

Uzstādot publiski pieejamos konteinerus, ZAAO rada iespēju ērtākai tekstila nodošanai un tā apsaimniekošanai, samazinot kopējo sadzīves atkritumu apjomu, kā arī īsteno Ministru kabineta noteikumus Nr. 712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi”, kas nosaka pašvaldībām par pienākumu sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem līdz 2023. gada 1. janvārim izveidot dalītas savākšanas sistēmu tekstilmateriāliem.

Ikviens iedzīvotājs aicināts doties uz Smiltenes novada EKO laukumiem, lai uzzinātu vairāk gan par tekstila, gan cita veida atkritumu nodošanas iespējām, kas palīdz ikdienā samazināt kopēju sadzīves atkritumu daudzumu, līdz ar to arī ietaupīt. Informācija par EKO laukumu darba laikiem, adresēm, kā arī papildu informācija par ZAAO pakalpojumiem pieejama www.zaao.lv.

fgt