Smiltenes novads tiek pārstāvēts starptautiskā zaļās pārvaldības konferencē Tallinā

Ceturtdien, 16. novembrī, Tallinas Zaļo tehnoloģiju nedēļas ietvaros Tallinas radošajā centrā notika konference "Pārmaiņu virzītājspēks: ilgtspējības veicināšana ar zaļo pārvaldību". Konferences mērķis bija pulcēt pilsētas no Baltijas jūras reģiona un ārpus tā, kā arī uzņēmumus un ekspertus, lai apspriestu zaļo publisko iepirkumu un atbalstu ilgtspējīgam patēriņam un ražošanai.

Arī Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji – izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns, juridiskās nodaļas vadītāja vietniece iepirkumu jautājumos Sondra Skrastiņa un projekta vadītāja Daiga Bojāre Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.- 2027. gadam projekta „ChemClimCircle“ ietvaros piedalījās šajā konferencē.

Konferences 1. daļā ar savu pieredzi dalījās Baltijas Jūras reģiona pārstāvji no Stokholmas, Helsinkiem, Lietuvas un Smiltenes. Mārtiņš Ulāns iepazīstināja klātesošos ar Smiltenes novada pieredzi Zaļo iepirkumu īstenošanā, un kopā ar iepriekšminētajiem pārstāvjiem piedalījās paneļdiskusijā: Kā ZPI var kļūt par ikdienu, ne tikai par labākās prakses piemēru - kā padarīt to par jaunu normu? 2.daļā savā pieredzē dalījās Tallinas, Hamburgas, Vasteras un Rīgas pārstāvji, sekojot paneļdiskusijai:  Kā padarīt "brīvprātīgus" zaļās pārvaldības instrumentus pilsētā obligātus?

Konferences laikā Tallinas mēra vietnieks Jooseps Vimms un Pasaules Nākotnes padomes priekšsēdētāja Aleksandra Vandela pirmo reizi atklāja konkursu "NonHazCity Building Award". NonHazCity Building Award ir pirmā politikas balva, ar kuru Baltijas jūras reģiona valstīs, reģionos vai pašvaldībās tiks atzīta labākā politika būvniecības jomā. Tās mērķis ir izcelt politiku, kas aizsargā cilvēkus un vidi no bīstamām ķīmiskām vielām ēkās, integrē aprites, beztoksiskuma un klimata neitralitātes principus. Balvas mērķis ir iedvesmot iedzīvotājus, lēmumu pieņēmējus un uzņēmumus, kā arī demonstrēt inovatīvus risinājumus. Turpinājumā sekoja NonHazCity & ChemClimCircle projektu publiskais seminārs par konkrētiem zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) aspektiem.

Konferenci organizēja Tallinas pilsēta - Eiropas Zaļā galvaspilsēta 2023, Stokholmas Vides institūta Tallinas centrs un Baltijas Vides forums, un tā bija daļa no Tallinas Zaļo tehnoloģiju nedēļas, ko finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma.