Sabiedrības līdzdalība Sports

 

sportadiena
logoo

Aicinām novada iedzīvotājus uz Sporta dienu Smiltenē.  Sacensības notiek 2021. gada 28. augustā Smiltenē. Komandu ierašanās automašīnu stāvlaukumā pie kartingu trases un autokrosa trases līdz plkst. 9:30; Komandu pārstāvju sanāksme un izloze – plkst. 9:45; Sacensību atklāšana plkst. 10:00; Laika posmā no plkst. 10:15 – 11:00 komandu nokļūšana savu pirmo uzdevumu norises vietās. Sacensību sākums plkst. 11:00, sacensības būs piedzīvojumu formātā un notiks Smiltenes apkārtnes mežā. Sīkāka informācija nolikumā- šeit. Pieteikšanās Smiltenes sporta centrā, e-pastā: [email protected] vai zvanot 26460704.

Aktivitāte tiek īstenota darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.

Informāciju sagatavoja,

Guntars Markss