Pašvaldības vizīte Vilihā

No 2024. gada 22. līdz 25. aprīlim Smiltenes novada pašvaldības delegācija apmeklēja sadraudzības pilsētu Villihu (Wilich) Vācijā, ar mērķi nostiprināt turpmākās sadarbības saiknes ne tikai ar pašvaldību, bet arī Vācu-latviešu sadraudzības biedrību (DLFK).

Vizītē devās domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektors Andris Lapiņš, izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns, Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs un Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa.

Delegāciju uzņēma Villihas pašvaldības mērs Kristians Pakušs (Christian Pakusch), sarunu laikā pārrunāti turpmākie sadarbības virzieni, īpaši uzsverot uzņēmējdarbību, izglītību, kultūru, kopīgu dalību starptautiskos projektu konkursos. Bija iespēja iepazīties ar pašvaldības arhīvu un novadpētniecības muzeju, kurš tiek pārvaldīts, balstoties uz brīvprātīgo darbu.

Pašvaldības delegācija apmeklēja Līzes Meitneres ģimnāziju (Lise Meitner Gymnasium), kur tikās ar iestādes direktoru un iepazinās ar skolas infrastruktūru, kā arī pārrunāja sadarbības atjaunošanu un skolēnu apmaiņu starp Smiltenes novada un Villihas izglītības iestādēm.

Vizītēs laikā tika apmeklēta arī nevalstiskā organizācija TAFEL, kuras darbības virziens ir pārtikas piegāde maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Galvenais darbības princips – saņemt pārtiku, kurai ir beidzies derīguma termiņš vai tas tuvojas beigām, no lielveikaliem, lauksaimniekiem, pārstrādātājiem, veikt pārtikas šķirošanu, nogādāt to uz sadales punktiem, kur šos produktus par simbolisku samaksu var saņemt maznodrošinātie. Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa apmeklēja bērnu aizsardzības biedrību, kas brīvprātīgi realizē vairākas sociālās funkcijas, piemēram, dienas centru bērniem un vecākiem un mazlietoto mantu tirdzniecību.

Tika apmeklēta Vācu-latviešu sadraudzības biedrības mītnes vieta KUDL, kā laikā apspriesta tālākā sadarbība kultūras jomā un biedrības pārstāvju vizīte uz Smilteni, kas plānota 2024. gada jūlijā. Vizītes noslēgumā pašvaldības pārstāvji apmeklēja Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Parlamentu Diseldorfā.

Nozīmīgākie ieguvumi no viesošanās Villihā – panākta vienošanās par Smiltenes vidusskolas un  Līzas Meitneres ģimnāzijas skolēnu apmaiņas organizēšanu 2025. gadā, gūts padziļināts ieskats brīvprātīgā darba lomai pašvaldībā, kā arī pārrunāta turpmākā sadarbības organizēšana ar Villihas pašvaldību un Vācu-latviešu sadraudzības biedrību.

Sagatavoja: 

Karīna Līva Asare, Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciālistes praktikante

Marita Mūze, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja

Pašvaldības vizīte Vilihā
Pašvaldības vizīte Vilihā
Pašvaldības vizīte Vilihā
Pašvaldības vizīte Vilihā
Pašvaldības vizīte Vilihā
Pašvaldības vizīte Vilihā
Pašvaldības vizīte Vilihā