Drošība
policija

Smiltenes novada Pašvaldības policija 2023. gada jūnija  mēnesī reaģēja uz 150 notikumiem, no kuriem 43 gadījumos ziņas saņemtas no iedzīvotājiem, 62 pārkāpumi tika fiksēti patruļas laikā, 32 gadījumos informācija saņemta no Valsts policijas Operatīvās vadības nodaļas. Veikti  11 plānotie reidi, saņemti 2 rakstiski iesniegumi no iedzīvotājiem.

Apkalpojot notikumus konstatēts, ka 69 gadījumos notikumā iesaistītās personas atrodas alkohola reibumā, no tām vienpadsmit personas nogādātas dzīves vietā, piecas nodotas NMPD, divas – atskurbtuvē.

 Pret 44 personām uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība, no kurām 41 gadījumos pieņemts lēmums, bet 3 lietas nosūtītas kompetentām iestādēm lēmuma pieņemšanai:

  • 36 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā vai atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī;
  • 4 par smēķēšanu neatļautās vietās;
  • 3 par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem;
  • 1 par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem.

26 gadījumos personas, pamatojoties uz “Administratīvas atbildības likuma” 10. pantu, atbrīvotas no administratīvās atbildības, izsakot  aizrādījumu.

Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbinieki augstu novērtē iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ziņojot par pārkāpumiem.

Ziņojiet nekavējoties!

28659933 vai 110