Pašvaldība Sēdes
Sēžu žāles foto

Ikmēneša kārtējā domes sēde notiek ceturtdien, 20. jūnijā, plkst. 10.00

Tā notiek sēžu zālē, Dārza ielā 3, Smiltenes novada pašvaldības domes ēkā.

Ar domes sēdes darba kārtību var iepazīties sadaļā “Domes sēdes” .