Pašvaldība
Smiltenes novada pašvaldība dibinās sadarbību ar Gaujas nacionālā parka tūrisma klasteri

2023. gada 24. augusta domes sēdē apstiprināta iecere par Smiltenes novada pašvaldības sadarbību ar Gaujas nacionālā parka tūrisma klasteri “EnterGauja”. Sadarbības ietvaros būs iespējams attīstīt tūrisma piedāvājumu un ieceres Smiltenes novadā.

Kā vēstīts “EnterGauja” tīmekļvietnē, Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera iniciatīva aizsākusies 2011. gadā, kopš kura teju 50 iesaistītajām pusēm bijusi iespēja iesaistīties vienota mērķa sasniegšanā – paaugstināt konkurētspēju starptautiskā tirgū, palielināt apmeklētāju uzturēšanās laiku galamērķī, mazināt tūrisma sezonalitātes ietekmi, veicināt piedāvājuma kvalitātes izaugsmi, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un iesaistīto pušu resursu izmantošanu u.c.

Kā informē Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes tūrisma jomas vadītāja Marta Vika: “Sadarbība ar EnterGauja dos neatsveramu pienesumu Smiltenes novada tūrisma attīstībā. EnterGauja ir starptautiski atpazīstams zīmols, kas nes sevī gadiem koptas un izstrādātas vērtības, ko Smiltenes novads var integrēt savā tūrisma ikdienā. Darbojoties kopā, varam sasniegt vairāk. Lai kopā sanāk realizēt visas idejas un ieceres!”

Starp Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības biedriem ir galvenokārt tūrisma uzņēmumi, tajā skaitā arī pilis, muižas, viesnīcas, pakalpojumu sniedzēji. Starp sadarbības partneriem ir Dabas aizsardzības pārvalde, Vidzemes Augstskola, Cēsu, Valmieras un Siguldas novada pašvaldības, Soomaa nacionālais parks un Lāhemā nacionālais parks Igaunijā.