Kultūra
Attēls

Alūksnes novads aicina kultūras iestādes visā Latvijā piedalīties akcijā “Gaišie logi”

Kultūra Mūs vieno! Atbalstam viens otru kopīgu mērķu labā.

Smiltenes novada Kultūras centrs atsaucās aicinājumam piedalīties akcijā “Gaišie logi” un iedegs gaismas Smiltenes novada Kultūras centra logos.

 

4 maijā, svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, kad jau par tradīciju kļuvuši Baltā galdauta svētki, Alūksnes novada tautas nami iedegs savu namu logos baltu gaismu no pulksten 21:00 līdz 24:00, simboliski aicinot ikvienu domāt baltas domas, darīt baltus darbus, teikt baltus vārdus Latvijai un līdzcilvēkiem. Alūksnes novads aicina šajā akcijā iesaistīties arī citas kultūras iestādes Latvijā!

 

Jau vairāk nekā gadu kultūras iestāžu logi vakaros galvenokārt ir tumši, jo epidemioloģiskā situācija valstī liedz tām strādāt ar savu apmeklētāju klātienē. Tomēr, apzinoties savu misiju, iestādes ne mirkli nav aizmirsušas par savu skatītāju, apmeklētāju, veidojot un dažādojot savu piedāvājumu gan vidē, gan attālināti, gan digitāli. Joprojām tiek domāts par Latvijai svarīgu tradīciju, notikumu un svētku noturību ar ticību par drīzu atkal satikšanos.

- Tautas, kultūras un saieta nami ar savu darbību latvisko tradīciju saglabāšanā, valstij nozīmīgu svētku un atceru dienu organizēšanu, ar iedzīvotāju identitātes stiprināšanu, piederības sajūtas veidošanu un uzturēšanu, ar jaunradi un līdziesaisti, ir ļoti svarīgs zobrats Latvijas valsts pulksteņa mehānismā. Ja vakaros šo ēku logos deg gaisma, tas liecina, ka novads ir dzīvs, ka tauta ir dzīva, ka Latvija ir dzīva, - uzsver Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste