Attīstība
gh

Jauna Smiltenes novada ģerboņa izstrāde tiks uzsākta 2022. gadā pēc tam, kad savas idejas par vienojošo simbolu būs iesnieguši novada iedzīvotāji, kuriem ir redzējums par to, kā identificēt kopīgās un nozīmīgākās novada vērtības.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Smiltenes novadā apvienojušies trīs vēsturiski novadi – Apes, Raunas un Smiltenes. Līdz šim katrs no novadiem ir bijis ar savām vērtībām, vēsturi, un simboliem, kas tika atainotas simbolu veidā katra novada ģerbonī. Ideju konkurss ir iespēja stiprināt un apvienot līdz šim atšķirīgās un identificēt jaunās, kopīgās vērtības, ietverot tās vienotā simbolikā, kas būs jauns Smiltenes novada ģerbonis. Ideju konkursa “Par Smiltenes novada ģerboņa izveidi” mērķis ir iesaistīt novada sabiedrību izteikt priekšlikumus jaunizveidotā Smiltenes novada ģerboņa idejai, kas raksturotu novada tēlu un simboliski atspoguļotu apvienotā novada vērtības, kas izceltu novadu starp citiem novadiem Latvijā.  

Kopš novadu apvienošanās Smiltenes novadam ir iespēja komunikācijā un vizuālajā noformējumā izmantot spēkā esošos zīmola elementus un logotipu,  kas veidots no grafiskās zīmes un saukļa – modernizēta rudzupuķe, kas sastāv no septiņām lapiņām jeb septiņām Smiltenes novadam svarīgām jomām: uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, dabas, ģimenēm. Lapiņām ir bultu forma, kas norāda uz centru un apzīmē sanākšanu kopā. Logotipa  sauklis “Smiltenes novadā sanāk!” simbolizē sanākšanu vienuviet un izdošanos – Smiltenes novadā cilvēki sanāk, lai dzīvotu, strādātu, mācītos un atpūstos, kā arī Smiltenes novadā cilvēki dara, un viņiem sanāk. Logotips tiek izmantots novada teritorijas un pakalpojumu popularizēšanai, kā arī mārketinga mērķu sasniegšanai, lai veicinātu novada atpazīstamību, piesaistītu tūristus un citus interesentus. Zīmološana dod iespēju brīvi veidot komunikāciju, stāstus un vizuālo tēlu, asociējot produktu vai pakalpojumu ar Smiltenes novadu, taču tas nav oficiāls simbols, ko aizsargā likums. Zīmolu izmanto reklāmas materiālu veidošanā, afišās, plakātos, suvenīru veidošanā, sporta tērpos, brošūrās, bukletos.

 Savukārt ģerboņa funkcija ir reprezentēt pašvaldību  un veicināt lokālpatriotismu – piederības sajūtu administratīvajai teritorijai, tas ir oficiāli atzīts valsts simbols, kas  tiek  izmantots, lai apzīmētu– pašvaldību. Ģerboni aizsargā “Ģerboņa likums”,  tā lietošanas kārtība ir stingri noteikta likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos. Pašvaldības reprezentācijas vajadzībām tas tiek lietots uz oficiāliem dokumentiem, veidlapām, zīmogos, pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos), deputātu krūšu nozīmītēs, apliecībās, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām,  pašvaldības atzinības un goda rakstos, diplomos un apbalvojumos, reprezentējot oficiālos pašvaldības informācijas kanālus, iestāžu un struktūrvienību dokumentus. Ģerbonis tiek  izvietots pie pašvaldības iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem, uz ceļa zīmēm un norādēm, kas izvietotas iebraucot novada teritorijā.

Būtiskākā atšķirība starp zīmolu un ģerboni ir tā, ka ģerboni izmanto pašvaldība, tās iestādes, savukārt zīmolu drīkst izmantot ikviens, kas saskaņojis tā lietošanu.

2021.gada 20. decembrī tika izsludināts Smiltenes novada ģerboņa ideju konkurss “Par Smiltenes novada ģerboņa izveidi”, aicinām ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties oficiālās novada simbolikas izstrādē un līdz 2022. gada 19. janvārim iesniegt ideju par to, kas varētu simbolizēt apvienotos novadus, un kas reprezentētu mūsu kopīgās vērtības.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Lindu Beitiku, tālr. 28334474, e-pasts: [email protected].

      

Idejas ģerboņa izveidei dalībnieki var iesniegt:

  • Klientu apkalpošanas centros Smiltenē, Apē un Raunā;
  • Slēgtu aploksni ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie pagastu pārvalžu ēkām;
  • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected];
  • Nosūtot pa pastu (sūtot pa pastu, dalībnieks uzņemas atbildību, lai konkursa piedāvājums pašvaldībā tiktu saņemts ne vēlāk, kā līdz konkursa norises noslēguma dienai)uz adresi:  Smiltenes novada pašvaldība, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.

 

Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste