dome

Komiteju sēdes notiks:

  • otrdien, 22.jūnijā, plkst. 8.30 - Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komitejas sēde;
  • otrdien, 22.jūnijā, plkst. 11.00 - Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komitejas sēde;
  • otrdien, 22.jūnijā plkst. 14.00 - Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komitejas sēde;

Ar komiteju sēžu darba kārtībām var iepazīties sadaļā “Komiteju sēdes”.

Sakarā ar valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, sēdes notiks attālināti, nodrošinot deputātu dalību tiešsaistē.