Sports
https://www.smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Banner-11.jpg

No 23. līdz 31. septembrim visā Latvijā atzīmēja Eiropas sporta nedēļu, kuras ietvaros vairāki pasākumi risinās arī Smiltenes novadā. Baudīt kustību prieku un draudzīgu sāncensību sanāca arī paši mazākie novadnieki.

27. septembrī Smiltenes sporta hallē norisinājās pasākums “Ceļo pa pasauli”, kurā piedalījās pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupu bērni no teju visa novada. 10 dažādās stacijās dalībnieki iepazina pasaules valstis un tām raksturīgos sporta veidus. Tāpat bērni devās ekskursijā pa halli, vēroja paraugdemonstrējumus, iepazina sporta infrastruktūru un pat izdzirdēja īstu “starta šāvienu”. Viņiem bija iespēja klātienē tikties un aprunāties arī ar novada uzlecošo zvaigzni, vietējā kluba “BMX Silvas ziķeri” sportisti, pasaules čempioni junioriem Veroniku Moniku Stūrišku. 

Pasākuma idejas autore ir Smiltenes pirmskolas izglītības iestādes pedagoģe Inguna Slapjuma. Pagājušajā gadā, tieši Eiropas sporta nedēļas laikā, viņa aizveda “Rūķu” grupas bērnus uz Smiltenes sporta halli, kur aizvadītas sportiskas aktivitātes, ekskursija, iepazītas telpas un sporta inventārs. Pasākuma bilance – liels prieks un pozitīvas emocijas, kas rosinājušas ideju par līdzīga pasākuma rīkošanu novada līmenī.

Atsauksmes no viesiem ir ļoti atzinīgas. “Liels un sirsnīgs paldies “Pīlādzīša” komandai par šīs dienas sporta pasākumu. Pozitīvām emocijām uzlādēti gan bērni, gan skolotājas atgriezās mājās. Vēlētos, lai ir turpinājums šādām kopīgām pirmsskolu aktivitātēm, lai iepazītos vienam otru un turētos kopā vienā novadā!” vēlas Apes PII “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine. Savukārt ciemiņi no Palsmanes augstu novērtēja to, ka aktivitātes bija piemērotas un paveicamas ikvienam, neatkarīgi no viņa fiziskajām iespējām: “Vislielākā pateicība organizatoriem, ka arī mūsu speciālie bērniņi visu varēja paveikt kopā ar citiem. Arī mūsu bērniņš ar īpašām vajadzībām bija vislaimīgākais un starot staroja! Tā turpinām!”

Liels paldies Ingunai un viņas lieliskajai komandai! Paldies arī Izglītības pārvaldei par atbalstu organizēšanā!

Eiropas sporta nedēļas aktivitātes par iemīļotu tradīciju kļuvušas arī Smiltenes vidusskolā. Sākumskolas skolēni devās nodarbēs uz mežu un sportoja skolas laukumā. 28. septembrī skolā norisinājās stafetes sākumskolēniem ar dažādiem jautriem veiklības pārbaudījumiem, bet jo īpaša bija tikšanās ar novadnieci izcilo šķēpmetēju, olimpisko spēļu dalībnieci Līnu Mūzi-Sirmo. Vēl jo emocionālāku šo tikšanos padarīja fakts, ka šķēpmetēja ir šīs skolas absolvente, kurai viesošanās pasākumā bija iespēja vēlreiz satikties arī ar savu pirmo skolotāju Intu Purgaili. L. Mūze-Sirmā dalījās savā pieredzes stāstā, akcentēja, cik svarīgs ir smags darbs un neatlaidība, kā arī ļāva rokās paturēt īstu šķēpu.

Par pasākuma rīkošanu īpašu paldies sakām skolotājai Lailai Cīrulei un visam Smiltenes vidusskola kolektīvam!

Par Eiropas sporta nedēļas pasākumu koordinēšanu un organizēšanu liels paldies Sporta pārvaldes vadītājam Matīsam Mežulim! Smiltenes novadā sanāk sportot!