Sabiedrības līdzdalība
gh

Lai ikvienu iedrošinātu savā ikdienā ieviest kaut mazus, bet planētai draudzīgus dzīves paradumus, pagājušajā gadā uzsāktā dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņa “Es daru tā!” dod iespēju kopumā 90 videostāstos smelties idejas no dažādiem cilvēkiem, kā ar prieku dzīvot dabai draudzīgāk. Kampaņas ietvaros aktrise un kostīmu māksliniece Madara Botmane devās ciemos uz atvērto saimniecību “Zadiņi” Smiltenes novadā, kurā pēc permakultūras idejās balstītiem principiem saimnieko Latvijas Universitātes pasniedzējs un divu nevalstisko organizāciju vadītājs Elgars Felcis.

Kā skaidro Elgars, permakultūra ir ilgstoša, patstāvīga lauksaimniecība un kultūra. Tās filozofija – kā cilvēki var dzīvot tagad, neapdraudot nākamās paaudzes. Elgars atvērto saimniecību “Zadiņi” ir izveidojis kopā ar domubiedriem, un tā ir kopiena, kuras dalībnieki dzīvo labi, bet tajā pašā laikā arī vienkārši, domājot par to, kas pēc viņiem paliks nākamajām paaudzēm.

“Zadiņi” nav zemnieku saimniecība, un lauksaimniecība nav biedrības galvenais ienākumu avots. Lielākajai daļai kopienas biedru ir patstāvīgs darbs, kuru veiksmīgi var apvienot ar rosīšanos saimniecībā. “Hobijzemnieka komplektiņš,” tā par “Zadiņiem”, kur sastopamas vistas, pīles, zosis, bites, dažas govis, suņi, kaķi, kā arī izveidoti dārzi un siltumnīcas, saka Elgars.

 

Videostāstu iespējams noskatīties:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9KejRseaXfE

Facebook: https://www.facebook.com/esdaruta/videos/301085958640261

 

Kampaņas “Es daru tā!” ietvaros dažādi cilvēki publiski dalās ar savu pieredzi un ieradumiem, kas ļauj dzīvot dabai un planētai draudzīgāk. Tie saistīti gan ar atkritumu šķirošanu, “otras elpas” došanu savu laiku nokalpojušām lietām, energoefektīvu ēku būvniecību, bioloģisku pārtiku, pārdomātiem pirkumiem u.c. Videostāstos savā pieredzē dalās mūziķis Kaspars Zemītis, ceļotāja Zane Eniņa, kapsulas garderobes popularizētāja Laura Arnicāne, dziedātāja Katrīna Gupalo, autosportists Andris Dambis, žurnālists Uģis Joksts, modele Māra Sleja un daudzi citi.

Vides Filmu studija dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņu “Es daru tā!” īsteno ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

  

gh

Informāciju sagatavoja

Sandra Baltruka