Attīstība Sociālā joma
DI atklāšana

Piektdien, 2024. gada 22. martā, svinīgi atklāts Smiltenes daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Īve” (turpmāk – centrs). Tajā mājas un to sajūtu radīs Smiltenes novada ļaudis ar garīga rakstura vai funkcionāliem traucējumiem.

Smiltenes daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Īve"

Video: STV Studija

“Ja mēs gribam būt izglītota, ja mēs gribam būt vieda sabiedrība un virzīties uz attīstību, tad mums ir jāspēj identificēt tās līdzcilvēku grupas, kurām nepieciešams īpašs atbalsts. Mums kā sabiedrībai ir jārūpējas par šīm grupām. Attīstot šāda veida pakalpojumus, mēs sasniedzam šo mērķi,” klātesošos uzrunāja un projekta nepieciešamību skaidroja Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. Svinīgo atklāšanas lenti domes vadītājs pārgrieza kopā ar galvenajiem projekta un turpmāk tur īstenotā pakalpojuma virzītājiem: Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāju Intu Siliņu, būvnieku, SIA “Sanarts” valdes priekšsēdētāju Arti Knoku, projekta “Vidzeme iekļauj” (noslēdzās 2023. gada nogalē) vadītāju Inu Miķelsoni, biedrības “Cerību spārni” vadītāju Evu Viļķinu un centra vadītāju Martu Deņīsovu. Lentes turēšana bija uzticēta centra grupu mājas iemītniekiem Uldim un Aivaram.

Pēc lentes pārgriešanas svētki turpinājās centra zālē, kur vairāk nekā simts sanākušos uzrunāja projektā iesaistītie. Pēc biedrības “Cerību spārni” iedibinātas tradīcijas jaunuzceltajai ēkai, tās iemītniekiem un darbiniekiem svētību deva Vidzemes dekanāta dekāns, katoļu draudzes priesteris Rihards Rasnacis.

Viena no galvenajiem projekta dzinējspēkiem bija Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa. Viņa pauda gandarījumu par paveikto, akcentējot, ka centra tapšana bijis komandas darbs. Viņa norādīja, ka īpaši padomāts, lai centrs būtu mūsdienīgs un spētu kalpot ilgtermiņā, lai tā būtu ne tikai māja, bet mājas tur mītošajiem. “Šis ir pagrieziena punkts mūsu sabiedrības viedokļa izmaiņā, tam, kā mēs ieraugām cilvēkus, kuri vienmēr bijuši starp mums, bet bijuši izolēti, nepamanīti, bez iespējas dzīvot neatkarīgu, piepildītu dzīvi un bez iespējas pašiem noteikt savas izvēles. Tieši tāpēc es esmu pārliecināta, ka šeit tiks piepildīti daudzu cilvēku sapņi, dotas jaunas iespējas dzīvei, iegūtas jaunas prasmes mūsu izveidotajās darbnīcās, kāds atradīs arī darbu un piedzīvos vienkārši parastu ikdienu, kādu arī mēs esam pieraduši piedzīvot. Šiem cilvēkiem iepriekš tā bija nesasniedzama,” savā uzrunā sacīja Inta Siliņa.

Atklāšanas dienā apritēja divi mēneši, kopš centrā ieradās pirmie iemītnieki un darbu uzsāka biedrība “Cerību spārni”, kam pašvaldība deleģējusi pakalpojumu sniegšanu. Centra vadītāja Marta Deņīsova dalījās pārdomās par šo laiku, sakot, ka tas bijis jaunām pieredzēm un izaicinājumiem bagāts: “Šajos divos mēnešos piedzīvots daudz jauna. Šis ir bijis straujš sākums. Paldies visai lielajai “Cerību spārnu” komandai, kuru atbalstam ir bijusi ļoti liela nozīme!” Lai gan rosība centrā sākusies jau agrāk, atklāšanai izraudzīts laiks, kad telpas jau iekārtotas un apdzīvotas – lai parādītu to pilnīgāk un daudzpusīgāk.

Uz pasākumu aicināts bija arī labklājības ministrs Uldis Augulis. Darba pienākumu dēļ viņš ierasties nevarēja, taču atsūtīja video sveicienu, kura tekstu nolasīja visiem klātesošajiem: “(..) Viena no svarīgākajām lietām, ko DI* projekti ir mainījuši, ir izpratne par to, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvo mums blakus un viņi var veiksmīgi dzīvot mums blakus, ja vajadzīgajā brīdī ir pieejams atbalsts savā dzīvesvietā vai tās tuvumā. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir radušās izvēles iespējas – varbūt sākumā nelielas, bet tomēr iespējas izvēlēties, kur un kā dzīvot, un saņemt atbalstu virzībā uz katram personīgi svarīgu mērķu sasniegšanu, kas pieļauj arī iespējas kļūdīties, turpināt mācīties un dzīvot tālāk. Paldies Smiltenes novada pašvaldībai, kura, neskatoties uz daudziem izaicinājumiem, ir izveidojusi un uzsāk sniegt pakalpojumus gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem! Paldies Vidzemes plānošanas reģionam, kurš ir atbalstījis pašvaldību ceļā uz arvien pieejamākiem, cilvēku vajadzībām atbilstošiem pakalpojumiem! (..)”

Svētku otrajā daļā ikvienam bija iespēja apskatīt telpas, uzzināt par tur sniegtajiem pakalpojumiem. Neiztrūkstoša bija svētku torte, kuru rotāja arī centra nosaukums –  “Īve”. Kā vēstīts, to palīdzēja izraudzīt novada iedzīvotāji. “Tas ārstē. Tas arī ir ļoti sīksts koks. Tas izdzīvo visdažādākajos apstākļos, un, protams, tam ir arī šādi tādi asumiņi, kas nozīmē, ka šis centrs mācēs pastāvēt par sevi,” tā par “Īves” vārdu teica pasākuma vadītājs, režisors un scenārists, smiltenietis Kārlis Anitens.

Svētkus muzikāli izdaiļoja Jāņa Silakalna saksofona spēle, Ilzes Kaktiņas un Beātes Bringules dziesmas un klaviermūzika. Īpašs pārsteigums bija centra iemītnieku un folkloras kopas “Rudzupuķe” kopīgi radīts priekšnesums – latviešu tautasdziesma “Spīdēja saulīte upītes malā”. Sanākušie kopīgi arī radīja gleznu kā simbolisku piemiņu par šo notikumu.

Svētku foto galerija (autors – Nauris Slokenbergs):

*DI – deinstitucionalizācija, pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

Informācijai: 2023. gada nogalē ekspluatācijā nodots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Dakteru ielā 14A un 14B, Smiltenē (projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”). Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” tika īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 793 689,97 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 574 065,48 EUR un valsts budžeta finansējums – 62 355,50 EUR.