Attēls

Smiltenes novada domes rīkotajiem pavasara tirdziņiem iespēja pieteikties tirdzniecībai bija sākot no 10. maija plkst. 13.00, kopš pieteikšanās sākuma maksimāli pieļaujamais tirgotāju skaits tika sasniegts 2 minūtēs.

Tirdziņi norisināsies Smiltenē 15.maijā no plkst. 8:00 līdz 15:00  - Atmodas ielā 4A un Gaujas ielā 1 (Smiltenes novada kultūras centra pagalms), kur savus produktus piedāvās amatnieki, mājražotāji un stādu audzētāji.

Tirgus organizatori amatnieku un mājražotāju tirdziņu plāno arī jūnijā.

 

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" nosaka, ka ielu tirdzniecības organizēšanas vietā atrodas ne vairāk par 20 tirdzniecības dalībniekiem, pašvaldība organizēs pavasara tirgu vairākās vietās, kur atļauta būs tirgošanās ar amatniecības, lauksaimniecības, pārtikas precēm ar vieglajiem alkoholiskajiem dzērieniem (alu, sidru, karstvīnu), suvenīriem un stādiem. 

 

Linda Beitika

Sabiedrisko attiecību speciāliste