Sports
gh

31.decembrī Gaujienā notika ikgadējais Rūķu skrējiens, lai pavadītu Veco gadu un sveiktu Jauno gadu. Bija ieradušies aktīvi un atraktīvi skrējiena dalībnieki no Smiltenes, Alūksnes un Gaujienas. Priecīgā noskaņojumā un smaidu sejā, Rūķi veica skrējienu pa Gaujienas muižas un ciemata teritoriju.

Paldies skrējiena dalībniekiem par prieku, smaidu un optimismu! Laiks pagāja nemanot ar tik dzīvespriecīgiem un enerģiskiem RŪĶIEM!

Lai Jaunajā gadā visiem stipra veselība, sportisks gars un labi panākumi!

Sanita Sproģe

gh