Pašvaldība
publiskais skats 2022

Smiltenes novada pašvaldības dome 2023. gada 28. jūnija sēdē apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības publisko gada pārskatu. Sagatavotais dokuments ikvienam interesentam sniedz vispusīgu informāciju par novadu un pašvaldības darba aspektiem.

Ik gadu pašvaldībai ir pienākums sagatavot publisko gada pārskatu, lai sniegtu analītiska rakstura informāciju par novadu raksturojošiem rādītājiem , kas pieejami novada vai jebkuram citam iedzīvotājam, žurnālistiem, studentiem un citiem, kam šie dati ir noderīgi.

Nosacījumu sagatavot publisko gada pārskatu paredz Pašvaldību likuma 74. pants, likuma “Par budžeta un finanšu vadību” 14. panta 3. daļa, bet precīzāku tā sagatavošanas kārtību, saturu definē Ministru kabineta “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”.

Aicinām ikvienu iepazīties ar informāciju par 2022. pārskata gada aktuālajiem smiltenes novadu raksturojošiem rādītājiem, informāciju par uzņēmējdarbības vidi, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, pašvaldības iestāžu darbu, aktualitātēm, budžeta izlietojumu un citiem datiem.

2022. gada Smiltenes novada publisko gada pārskats atrodams tīmekļvietnes sadaļā “Publiskie pārskati”.