Kultūra
Attēls

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina bērnus no 1.jūnija līdz 31.augustam iesaistīties “Bibliotēkas vasaras izaicinājumā”. Izaicinājums ietver grāmatu lasīšanu un dažādu uzdevumu veikšanu, aizraujoši un saturīgi pavadot vasaras brīvlaika mēnešus.
“Bibliotēkas vasaras izaicinājums” ir individuāla lasīšanas akcija sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kuri lasa patstāvīgi un vēlas bagātināt savu vasaras brīvlaika pieredzi, lasot grāmatas un radoši darbojoties. Lai piedalītos izaicinājumā, jādodas uz Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu un jāpiesakās pie bibliotekāra, kurš izsniegs izaicinājuma uzdevumu lapu.
Uzdevumu lapā minēti dažādi literāri vai radoši uzdevumi, piemēram, izlasīt grāmatu par noteiktu tēmu, uzzīmēt grāmatas varoni u. tml. Uzdevumus var veikt jauktā secībā pēc katra dalībnieka izvēles, tomēr galvenais izaicinājums ir izpildīt tos visus līdz vasaras beigām. Katra veiksmīgi izpildītā uzdevuma laukumā bibliotekārs iespiedīs zīmogu, kas apliecinās, ka uzdevums ir paveikts.
Čaklākos un sekmīgākos izaicinājuma dalībniekus gaida balvas.
Lai aizraujoša un piedzīvojumiem bagāta vasara!

Informāciju sagatavoja:
Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas vecākā bibliotekāre