Attīstība
kartes plans

Plānošanas dokumenta nosaukums: „Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. - 2027. gadam” .

Plāna izstrādātājs: SIA “ZAAO”, reģ. Nr. 44103015509, adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tālrunis: 64281250, e–pasts: [email protected].

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: [email protected].

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 4. janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/1/2023 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam”. Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī - Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver šādas pašvaldības: Alūksnes novada, Balvu novada, Cēsu novada, Gulbenes novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada un Valmieras novada pašvaldības.

Plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2023. gada 22. augustā plkst. 18:00, SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, “Stūri”, Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151, vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaistē.

Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.zaao.lv, www.geoconsultants.lv 21. augustā. Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 27. jūlija varēs iepazīties tīmekļa vietnē www.zaao.lv , www.geoconsultants.lv  , kā arī  Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11 Alūksnē; Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos; Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs; Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē; Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos; Saulkrastu novada pašvaldībā,  Raiņa ielā 8, Saulkrastos; Smiltenes novada pašvaldībā, Dārza ielā 3, Smiltenē; Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā; Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

Laika posmā no 2023. gada 27. jūlija līdz 31. augustam par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] , [email protected].

Plānošanas dokumenti un paziņojumi atrodami šeit: https://www.geoconsultants.lv/lv/vides-izpete/pazinojumi/

* Kartē attēlota Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna teritorija.