Sabiedrības līdzdalība
Attēls

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 55. panta pirmo daļu un Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 22. februāra lēmumu Nr. 72 “Par Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam tiek nodota publiskajai apspriešanai.

Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģija 2023. – 2028. gadam (turpmāk– Stratēģija) ir nozares plānošanas dokuments, kurā noteikti rīcības virzieni, uzdevumi, veicamie pasākumi un rezultāti, kas jāsasniedz norādītajā plānošanas periodā.

Stratēģijas apspriešanas termiņš: no 2023. gada 27. februāra līdz 26. martam.

Ar Stratēģijas redakciju var iepazīties:

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2023. gada 26. martam:

  • elektroniski: www.latvija.lv;
  • sūtot uz e-pastu [email protected];
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2023. gada 20. martam, adresējot Smiltenes novada pašvaldībai Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV – 4729);
  • klātienē iesniedzami Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā un Smiltenes novada pagastu un pagastu apvienību pārvaldēs darba dienās darba laikā darba dienās darba laikā.

Dina Kaupe

Kancelejas un personāla nodaļas vadītāja