Attīstība Sabiedrības līdzdalība
a

Šā gada 26.maijā Smiltenes novada domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātus. Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas astoņu dažādu projektu īstenošanai.

Projektu līdzfinansēšanas 2021.gada konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz šī gada 30.aprīlim. Norādītajā termiņā  saņemti astoņi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi. Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa komisija veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu.

Atbalstu saņēma sekojoši projektu līdzfinansēšanas pieteikumi:

  • Projektam “Mākslīgā intelekta video reģistratora "Veo" iegāde”, iesniedzējs biedrība “Futbola klubs “Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā;
  • Projektam “Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa logu restaurācija”, iesniedzējs Palsmanes Evaņģēliski Luteriskā Draudze, piešķirts līdzfinansējums 276,65 EUR apmērā;
  • Projektam “Zaļā klase Grundzāles skolai”, iesniedzējs biedrība “Grundzāles skolai”, piešķirts līdzfinansējums 776,68 EUR apmērā;
  • Projektam “Būsim pa smuko!”, iesniedzējs biedrība “Basketbola klubs Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 875,00 EUR apmērā;
  • Projektam “BMX sporta kreklu un treniņa krekla iegāde”, iesniedzējs biedrība “BMX klubs Silvas ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums 800,00 EUR apmērā;
  • Projektam “Kopā būt 2021”, iesniedzējs nodibinājums “Fonds Saules kalns”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā;
  • Projektam “Blomes pamatskolas apzaļumošanas un labiekārtošanas projekts”, iesniedzējs biedrība “GaisMa tunelī”, piešķirts līdzfinansējums 771,67 EUR apmērā;
  • Projektam “Disku golfa parka PALSA paplašināšana”, iesniedzējs Biedrība "Sporta draugu klubs PALSA", piešķirts līdzfinansējums 500,00 EUR apmērā.

 

Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2021.gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā tika atvēlēti 6000,00 EUR.  Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

 

Zelma Mičule

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja