Sabiedrības līdzdalība
domens

Sākot ar 1.septembri Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnei (smiltenesnovads.lv) tiek mainīts domēna vārds uz nosaukumu smiltenesnovads.lv.

Līdz tīmekļvietnes jaunā domēna vārda maiņai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31.oktobrim, tiks nodrošināta līdzšinējo pašvaldību tīmekļvietņu - smiltenesnovads.lv, apesnovads.lv un rauna.lv darbība.

Plānots domēna vārdu mainīt arī novada tūrisma un izglītības lapām uz visit.smiltenesnovads.lv un izglitiba.smiltenesnovads.lv.