Sabiedrības līdzdalība
Skaidrojums par Kalēju ielas 7 īpašumu (nepabeigtā baseina teritorija)

Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu komisija piektdien, 26.martā, jau ziņoja, ka  iepirkuma konkursa “Audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana 2021.gadā” vērtēšana vēl notiek un nav paziņoti rezultāti.

Sabiedrībā plaši rezonē informācija par pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem jeb izplatīts konkursa sēdes atvēršanas protokols, tāpēc pašvaldība vēlas uzsvērt, ka iepirkuma piedāvājumi visās tā daļās vēl  tiek vērtēti.

Komisija ir atbildīga par pretendentu vērtēšanu, izskata iesniegtos piedāvājumus, ir uzdoti papildus jautājumi pretendentiem par pakalpojuma izpildi, tāpēc arī piedāvājumu izvērtēšanas process vēl turpinās.

Paralēli komisijas darbam vadība, speciālisti un deputāti vērtē finanšu iespējas, jo šī iepirkuma konkursa finanšu piedāvājumi pārsniedz pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste,

Linda Beitika