Vide
gh

Valsts vides dienests informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma procedūras uzsākšanu meža autoceļa “Baltā sila ceļš” būvniecībai, iesniedzējs AS „Latvijas valsts meži”, Raunas pagastā, Smiltenes novadā.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums nepieciešams, lai objektīvi izvērtētu paredzamās darbības iespējamās ietekmes uz vidi, dabu un cilvēku veselību.

Valsts vides dienests, ievērojot sākotnējā izvērtējuma rezultātu, pieņems lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu.

Aicinām iedzīvotājus atsauksmes un priekšlikumus par paredzēto darbību iesniegt Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālajā vides pārvaldē L. Paegles ielā 13, Valmierā, LV-4201, elektroniski: [email protected].

Ar informatīvo paziņojumu iespējams iepazīties:

Informāciju sagatavojas:

Sallija Lakina,

Smiltenes novada Raunas pagasta pārvaldes

Vides pārvaldības speciāliste