Notikusi Igaunijas-Latvijas programmas projekta Aktīvās muižas atklāšanas sanāksme

14. novembrī Gaujienā notika Igaunijas-Latvijas programmas projekta Active Manors jeb Aktīvās muižas atklāšanas sanāksme, kurā tikās projektu partneru pārstāvji no Smiltenes novada pašvaldības (vadošais partneris) un Olustveres profesionālās skolas, kā arī Gaujienas aktīvie cilvēki.

Projekta koordinatore no Smiltenes puses Daiga Bojāre sniedza ieskatu projekta plānotajās aktivitātēs, budžetā, programmas un publicitātes prasībās un projekta īstenošanas nosacījumos, kā arī kopā ar klātesošajiem Olustveres un Gaujienas pārstāvjiem vienojās par projekta aktivitāšu laika grafiku. Pirmās projekta aktivitātes plānotas jau decembrī, tā ka sekojiet līdz informācijai.

Projekta mērķis ir aktivizēt un iedrošināt vietējos, aktīvos cilvēkus, kuri dzīvo ap Gaujienas (LV) un Olustveres (EE) muižu teritorijām caur kopīgu mācīšanos un savstarpējas pieredzes un zināšanu apmaiņas aktivitātēm, vienlaikus veidojot jaunus sadarbības tīklus un stiprinot kopējus pārrobežu kontaktus un turpmāku sadarbību. Projekta ietvaros tiks organizētas kopīgas četras praktiskās apmācības, četri pieredzes braucieni, trīs dienu plenērs aktīvajiem abu partneru teritoriju iedzīvotājiem un noslēguma pasākums Gaujienā.

Uz tikšanos aktīvajās muižas un to aktivitātēs!