Sabiedrības līdzdalība
Noteikts termiņš vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanai 

Smiltenes novada vēlēšanu komisija informē, ka Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija" tiek noteikts termiņš no  2021.gada 22. marta līdz 2021. gada 12. aprīlim plkst. 12:00, kad reģistrētās politiskās partijas vai reģistrētu politisko partiju apvienības, ne mazāk kā desmit vēlētāji, attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi var pieteikt kandidātus vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanai  2021. gada 5. jūnija  Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanām.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidāti piesakāmi sekojošiem iecirkņiem:

Iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums un atrašanās vietas

297.

APES TAUTAS NAMS,

Skolas iela 4, Ape, Apes novads

301.

GAUJIENAS TAUTAS NAMS,

"Pilskalni", Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

313.

TRAPENES KULTŪRAS NAMS,

"Bormaņi", Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads

315.

VIREŠU SAIETA NAMS,

"Mākonīši", Vireši, Virešu pagasts, Apes novads

370.

DRUSTU TAUTAS NAMS,

Palsas iela 11, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads

382.

RAUNAS VIDUSSKOLA,

Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

887.

SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS,

Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads

888.

SMILTENES SPORTA SKOLA,

Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads

890.

PAŠVALDĪBAS MĀJA,

Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

891.

BIRZUĻU TAUTAS NAMS,

Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

892.

BLOMES PAMATSKOLA,

Cēsu iela 13, Blomes pagasts Smiltenes novads

893.

SIA „VIDZEMĪTE" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA,

Rīgas iela 71, Brantu pagasts Smiltenes novads

896.

PAGASTA KULTŪRAS NAMS,

Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads

900.

PAGASTA TAUTAS NAMS,

Pilskalni, Launkalne pagasts, Smiltenes novads

901.

PAGASTA KULTŪRAS NAMS,

Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

904.

SMILTENES TEHNIKUMA SPORTA ZĀLE,

Kalnamuiža 8, Smiltenes pagasts,  Smiltenes novads (iecirknim mainīta atrašanās vieta)

907.

VARIŅU TAUTAS NAMS,

Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads

 

 

Pieteikumi iesniedzami:

Apes novada domei,  Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, e-pasts [email protected]

Raunas novada domei, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131,  e-pasts [email protected]

Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisijai, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novads, LV4729, e-pasts [email protected]

Smiltenes novada domei,  Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novads, LV4729 e-pasts [email protected]