Attīstība
Attēls

Projekta ietvaros Mēru muižas terases durvju restaurācijas darbi ir pabeigti. Darba gaitā durvis, slēģi tika izņemti un nogādāti darbnīcā ērtākai un operatīvākai darbu veikšanai. Projekta īstenošanas gaitā tika demontēta visa furnitūra un stikli, kā arī visām koka daļām tika mehāniski noņemti vairāki krāsas slāņi, kas uzkrāsoti vairāku gadu laikā. Visas koka daļas noslīpēja un nogruntēja  ar lineļļas grunti. Durvis tika iestiklotas pirms krāsas uzklāšanas, bojātie stikli aizvietoti ar veseliem 3mm bieziem stikliem līdzvērtīga vecuma. Darbu noslēguma procesā koka daļas tika krāsotas divos toņos, ievērojot SIA “Arhitektoniskās izpētes grupas” izstrādātā Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas dokumentā ietvertos nosacījumus.

Lai varētu īstenot projektu, tika veikta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā līgumu noslēdza ar uzņēmumu SIA “Warss+” par  5946.09 EUR (t.sk. PVN) apmērā. Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 4500 EUR.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Attēls

Informāciju sagatavoja:

Smiltenes novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļa