Kultūra
gh

Vidzemes plānošanas reģions sabiedrības balsojumā noskaidrojis iedzīvotājiem nozīmīgākās kultūras jomas. Trīs vislielāko atbalstu saņēmušās prioritātes iekļautas konkursa “Vidzemes kultūras programma 2022” nolikumā, tā nosakot jomas, kurās varēs iesniegt projektus, ja Vidzemes plānošanas reģions arī šogad īstenos konkursu Vidzemē.

Pērn decembrī Vidzemes plānošanas reģions trešo gadu pēc kārtas izsludināja aptauju, lai noskaidrotu vidzemnieku viedokli par to, kādām kultūras jomām būtu jāsaņem finansējums Vidzemes kultūras programmas ietvaros šogad.

Gandrīz mēnesi ilgušajā aptaujā iedzīvotāji varēja paust viedokli, norādot līdz četrām būtiskākajām prioritātēm. Aptauju aizpildīja  624 cilvēki. Kā būtiskākās iedzīvotāju balsojumā arī šogad pārliecinoši atzītas un konkursa nolikumā iekļautas – bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos (315 jeb 16 % respondentu), Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums (303 jeb 15% respondentu), profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē (289 jeb 14 % respondentu). Visaktīvāk viedokli pauduši cilvēki no Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes un Valmieras novadiem.

Papildus atbildēm uz aptaujā iekļautajiem jautājumiem, iedzīvotāji vairākkārt izcēluši nepieciešamību veicināt kultūras ilgtspēju, tā uzsverot tradīciju un kultūras mantojuma nozīmi un tā saglabāšanu, kas arī šogad ir viena no izvirzītajām prioritātēm kultūras programmā. “Ir jāpārvērtē un jādara tādas fundamentālas, paliekošas lietas, ar kurām nākamās paaudzes pārstāvēs Vidzemes kultūru. Katrs cilvēks pārstāv tik spēcīgi savu nāciju, cik spēcīgi viņš spēj pārstāvēt tautasdziesmu, folkloru, gara mantas... to var attiecināt uz mūsu mīļo Vidzemi! Tātad, paspilgtināt tikai mums vidzemniekiem īpašās vērtības ar domu tās ieliet jaunās paaudzes asinīs. Vēl, manuprāt, svarīgi ir "iecementēt zelta fondu", ar to domāts viss raksturojošais, skaistais un spēcīgais Vidzemei, taču laikam ejot draudīgi pazūdošais,” pausts vienā no komentāriem.

Apkopotā informācija novērtējuma aptaujā par pagājušajā gadā īstenoto kultūras prioritāšu balsojumu liecina, ka vairums atzinīgi novērtē iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā būtiskāko kultūras jomu definēšanā un saskata to kā labu veidu, lai saprastu kultūras produktu pieprasījumu.

Visvairāk atbalstu saņēmušās prioritātes šobrīd iekļautas konkursa pieteikumā, kas iesniegts Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF), pretendējot uz konkursa īstenošanu šogad. Paredzēts, ka gala lēmums tiks pieņemts līdz 1. martam. 

Vidzemes plānošanas reģions jau 15. gadu gatavojas realizēt VKKF un AS “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos, kurā iespējams pretendēt uz finansējumu kultūras projektu īstenošanai. Programmas mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.

  1. gadā konkursam “Vidzemes kultūras programma” pavisam tika pieteikti 182 projekti par kopējo summu 762391,37 EUR. Atbalstīti – 54 projekti kopumā 141 000 EUR apmērām. Konkursā apstiprinātie projektu pieteikumi tika balstīti uz sabiedrības noteiktajām prioritātēm.

Sabiedrības aptauja īstenota projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tā mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību un veidot sociālās saites pašvaldībās, izplatīt ideju par līdzdalības budžeta veidošanu un projekta labajām praksēm Baltijas jūras reģionā. Vairāk informācijas: https://bit.ly/30hOMvy

gh

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa

Vidzemes plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 28674617

E-pasts: [email protected]