Sabiedrības līdzdalība
Attēls

Labklājības ministrijas (LM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ikgadējās sarunās panākta vienošanās, ka minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšana no 2023. gada 1. janvāra būs jāveic katru gadu. Tas saskan ar LM jau iepriekšējos gados virzīto iniciatīvu un Satversmes tiesas lemto – būtiski palielināt vairākus minimālo ienākumu sliekšņus gan pašvaldību sociālās palīdzības nodrošināšanai, gan arī valsts noteiktiem pabalstiem, kas ļauj palielināt ienākumus tiem iedzīvotājiem, kuriem tie ir viszemākie.

Šā gada sarunas notika ceturtdien, 20. maijā, un tās vadīja labklājības ministre Ramona Petraviča un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

“Mans kā ministres fokuss vienmēr bijis, lai centrā ir cilvēks. 2021. gadā būtiski palielināti vairāki minimālo ienākumu sliekšņi – gan pašvaldību sociālās palīdzības nodrošināšanai, gan valsts pabalstiem. Bet tas ir tikai sākums nevienlīdzības mazināšanai. Ir jāseko arī nākamajiem soļiem, lai panāktu līdzsvaru starp pietiekamu atbalstu iedzīvotājiem un iespējām to finansēt,” uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.

 

Sarunu gaitā LPS rosināja atjaunot valsts budžeta līdzfinansējumu GMI pabalsta un mājokļa pabalsta līdzfinansēšanai. Konceptuāli LM pauda atbalstu, ka sarunas par šo jautājumu varētu tikt uzsāktas, runājot par iespējamiem nosacījumiem un kritērijiem līdzfinansējuma piešķiršanai, piemēram, pašvaldību plānoto ieņēmumu samazinājums un trūcīgo personu un garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta saņēmēju skaita pieaugums. Abas puses vienojās turpināt sarunas par līdzfinansējumu šā gada septembrī.

Tika pārrunāti arī jautājumi par sociālo pakalpojumu pārklājuma vienmērīgu attīstību un vienādu sociālo pakalpojumu pieejamību valsts iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas pašvaldības. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka LM virzīs politikas prioritāšu sarakstā finansējuma pieprasījumu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā bērniem, kuriem noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība, līdzfinansēšanai pašvaldībām no 2022. gada 1. janvāra. LM arī virzīs politikas prioritāšu sarakstā finansējuma pieprasījumu ģimenes asistenta pakalpojuma līdzfinansēšanai pašvaldībām no 2022. gada 1. novembra.

Sarunu dalībnieki bija vienisprātis, ka nepieciešama  budžeta vietu palielināšana valsts finansēto augstskolu sociālā darba studiju programmās. LM papildus informēja, ka virzīs politikas prioritāšu sarakstā finansējuma pieprasījumu valsts budžeta mērķdotācijām pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem. sākot ar 2022. gadu.

LM un LPS  virzīs priekšlikumu otrajam lasījumam likumprojektā “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” par to, ka saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, jauna bāriņtiesa tiek izveidota ne vēlāk kā  līdz 2021. gada 31. decembrim  un līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists