Vide
logo

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „ZAAO"  pirmo reizi vienlaicīgi visā novadā no 1. līdz 5.jūnijam rīko lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju. Akcija tiek rīkota, lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu vidē nelegāli nonākušo atkritumu daudzumu. Pēc akcijas tiks izvērtēta tās norise un lemts par šādu akciju rīkošanu arī turpmāk. 

Akcijas ietvaros pašvaldība astoņās vietās novadā izvietos konteinerus, kur iedzīvotāji var bez maksas nodot mājsaimniecībā radītos lielgabarīta atkritumus, ievērojot pašvaldības noteikto kārtību.

Akcijas laikā lielgabarīta atkritumus var nodot:

 • Smiltenes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji, kuriem ir līgums ar ZAAO par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai, kuri dzīvo daudzdzīvokļu namā, kam ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
 • Viena mājsaimniecība var nodot līdz 2 m3 lielu apjomu lielgabarīta atkritumus (mēbeles un citi lieli priekšmeti, kurus iespējams izjaukt, tiks pieņemti izjauktā veidā);
 • Uz konkrēto konteineru ved tikai attiecīgas vietas (pilsētas vai pagasta) iedzīvotāji. EKO laukumā tiks pieņemti no Smiltenes pilsētas, Smiltenes pagasta un Brantu pagasta iedzīvotājiem. Gan EKO laukumā, gan pagastos tiks veikta reģistrācija.  

Konteineru atrašanās vietas (konteiners katrā vietā būs pieejams tikai norādītajā datumā):

 • 01.06. –  Variņi, Pašvaldības katlu māja;
 • 01.06.Grundzāle, Tilta iela 5;
 • 02.06. – Palsmane, Centra katlu māja;
 • 02.06.Launkalne, pie šķiroto atkritumu konteineriem;
 • 03.06. – Blome, Dzirnavu iela 1;
 • 03.06.Bilska, laukums aiz "Pašvaldības mājas";
 • 04.06.Silva, Launkalnes pagasts;
 • 04.06. – Smiltene, EKO laukums, Limbažu iela 8 (Darba laiks no plkst. 10:00 līdz 19:00);
 • 05.06.Smiltene, EKO laukums, Limbažu iela 8 (Darba laiks no plkst. no 10:00 līdz 16:00).

Lielgabarīta atkritumi IR mēbeles, matrači, paklāji, izjauktas elekrotehnikas ierīces, metāllūžņi, santehnika un citi lieli sadzīves priekšmeti, ko izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Nosauktie atkritumu veidi no iedzīvotājiem tiks pieņemti bez maksas.

Lielgabarīta atkritumi NAV nešķiroti sadzīves atkritumi, būvgruži, dažāda veida trauki ar šķidrumiem un pulverveida ķīmiskām vielām, kā arī šīferis un automašīnu riepas.

Azbestu saturošu šīferu un būvgružu savākšana ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka SIA ZAAO, zvanot pa tālr. 29225862.

Lūgums nemest lielgabarīta atkritumiem paredzētajos konteineros ikdienā Smiltenes EKO laukumos bez maksas nododamos iepakojuma veidus –  pudeļu un burku stiklu, papīru, polietilēnu, PET dzērienu pudeles, kā arī sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, neizjauktu sadzīves elektrotehniku, koka paletes, lietošanai derīgus apavus, apģērbus, tāpat arī auto riepas un logu stiklu.

UZMANĪBU! Lūdzam ievērot piesardzīb

plakats

as pasākumus – nedrūzmēties pie lielizmēra konteinera, ievērot rindas kārtību atkritumu izmešanai, ieturēt 2 metru distanci vienam no otra!