Būvvalde
Makets

No 2024. gada 5. jūlija līdz 3. augustam izsludināta publiskā apspriešana būvniecības iecerei “Tirdzniecības jaunbūve. Kalēju iela 7, Smiltene” – būvniecības ierosinātājs SIA “Alfa projects” (reģ. Nr. 40203214986), būvprojekta izstrādātājs SIA “RITMUS” (reģ. Nr. 40103189517).

Iedzīvotāji priekšlikumus var iesniegt elektroniski tīmekļa vietnē latvija.lv vai, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Klātienē priekšlikumus rakstiski var iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novada pagastu un pagastu apvienību pārvaldēs darba dienās darba laikā un Smiltenes novada būvvaldē apmeklētāju pieņemšanas dienās – otrdienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 13.00 līdz 17.00, kā arī ceturtdienās no pulksten 13.00 līdz 17.00.

Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu, aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai un informācijas grafiskais makets.