https://www.smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/IMG_4340.jpg

Latvijas Pašvaldību savienība piecu dienu mācību vizītē no 25. septembra Latvijā uzņem Uzbekistānas pārstāvju delegāciju, lai iepazīstinātu ar Latvijas pieredzi klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā.

Pirmajā vizītes dienā uzbeku kolēģi apmeklē Latvijas Pašvaldību savienību, kur tiekas ar priekšsēdi Gintu Kaminski un ģenerālsekretāri Mudīti Juhnu un padomnieci vides aizsardzības jautājumos Sandru Bērziņu. 

26. septembrī delegācija Klimata un enerģētikas ministrijā tikās ar Klimata un enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktoru Raimondu Kašu, vecāko eksperti Marinu Pountaneni, Klimata pārmaiņu departamenta direktori Aigu Grasmani, vecāko eksperti Kristīni Zommeri-Rotčenkovu, kā arī ar Meteoroloģijas centra Prognožu daļas vadītāju Andri Vīksnu. Tikšanās laikā Uzbekistānas delegācijas pārstāvjus iepazīstināja ar Latvijas pielāgošanās pieredzi klimata pārmaiņām, Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām laika plānu līdz 2030. gadam, un Klimata likuma projektu. Vienlaikus delegācijas viesus interesēja arī jautājumi, kas saistīti ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, piemēram, atjaunojamo energoresursu izmantošana. Savukārt, viesojoties Saeimā, delegācija tikās ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāju Oļegu Burovu un deputātiem.

27. septembrī Uzbekistānas delegācija apmeklēja Saulkrastu novadu, kur Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis iepazīstināja gan ar labo praksi  klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā un risku novērtēšanā, gan ar pašvaldības struktūru un ikdienas darba organizāciju. Delegācijai bija iespēja arī apskatīt vides dizaina parku, kuģu būvētavu ASK Enterprise un Skultes ostu.

28. septembrī Uzbekistānas delegācijas pārstāvji, apmeklējot Smiltenes novada pašvaldību, iepazinās ar tās plānu klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un risku novērtēšanai, kā arī tikās ar Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu, izpilddirektoru Andri Lapiņu un viņa vietnieku attīstības jautājumos Mārtiņu Ulānu. Esot Smiltenes novadā, delegācija arī apmeklēja AS "Smiltenes piens" uzņēmumu. 

Uzbekistānas delegācija no 25.-29. septembrim Latvijā viesojas šādā sastāvā: Uzbekistānas Republikas  Prezidenta administrācijas sektora vadītājs Rustams Mirzajevs, Uzbekistānas Republikas parlamenta (Oliy Majlis) deputāti Borijs Alikhanovs, Boburs Bekmurodovs, Donijors Ganievs, Uzbekistānas Liberāli Demokrātiskās partijas Politiskās padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Dilšods Šoumarovs, Uzbekistānas Nacionālās kustības YUKSALISH izpilddirektors Askars Mamatkhanovs, Surkhandarjas reģiona khokima vietnieks Žurabeks Turaevs, eksperti Elena Kan un Ulugbek Polvanov un projekta vadītāja Nigora Karimberdieva.

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Uzbekistānas nacionālo kustību YUKSALISH īsteno projektu “Ilgtspējīgas politikas plānošana klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā Uzbekistānā”, kas saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Noderīga informācija: 

Latvijas īstenotās attīstības sadarbības politikas mērķi, rīcības virzieni un uzdevumi balstās Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, ar ko Latvija apliecina savu  apņemšanos sniegt ieguldījumu pasaules un partnervalstu ilgtspējīgā un demokrātiskā attīstībā un globālu izaicinājumu risināšanā. Attīstības sadarbības politikā Latvija izceļ sadarbības un partnerību nozīmi visos attīstības sadarbības posmos gan Latvijas attīstības sadarbības kopienas ietvaros, gan attiecībās ar partnervalstīm un citiem attīstības sadarbības īstenotājiem. Ņemot vērā partnervalstu vajadzības, Eiropas Savienības līmenī noteiktos sadarbības virzienus un Latvijas salīdzinošo pieredzi un ekspertīzi, Latvija turpinās sniegt atbalstu partnervalstīm, īstenojot attīstības sadarbību tiesiskuma veicināšanas, publiskās pārvaldes attīstības un tās spēju stiprināšanas, uzņēmējdarbības attīstības, dzimumu līdztiesības, demokrātiskas līdzdalības veicināšanas un pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības, kā arī klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jomās, tādējādi sniedzot ieguldījumu Dienaskārtības 2030 ieviešanā.

Informācijas avots: www.lps.lv 

Ar Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu 2020.-2030.gadam var iepazīties ŠEIT.