Ielu un ceļu uzturēšana
Gatartas tilts

2024. gada jūlijā uzsāks Gatartas tilta pārbūvi Drustu pagastā. Pārbūve nepieciešama, jo esošais tilts nav drošs un ir novecojis. Tilta pārbūve uzlabos Drustu pagasta infrastruktūru un tas kļūs par drošu visiem iedzīvotājiem.

Būvdarbu laikā tiks slēgts tilts, satiksmi organizēs pa apbraucamo ceļu, kas redzams pievienotajā shēmā.

Svarīgi zināt, būvdarbu laikā tiks nodrošināta piekļuve objektiem blakus teritorijās.

Satiksmes ierobežojumi plānoti līdz 2024. gada decembrim.

Gatartas tilta pārbūvi veiks SIA “Ceļinieks 2010”.