Pašvaldība Sabiedrības līdzdalība
Attēls

Smiltenes, Apes un Raunas pašvaldības ir izstrādājušas jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 1.versiju. Administratīvās struktūras projekta izstrāde aizsākās vēl 2020.gada otrā pusē ar mērķi izveidot pamatotu jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvo struktūru, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju. Struktūras projekta izstrādē aktīvi iesaistījās gan Smiltenes, Apes un Raunas novada domju vadība un pašvaldības specialisti, lai nodrošinātu atklātu, efektīvu un saprotamu Apes, Raunas un Smiltenes pašvaldību apvienošanās procesu.

Izstrādes ietvaros pašvaldības aicina visu trīs novadu iedzīvotājus iepazīties ar administratīvās struktūras projekta kopsavilkumu un jaunveidojamās pašvaldības nolikuma projektu, kā arī aicina piedalīties attālinātā diskusijā 30.aprīlī plkst. 15.00 Zoom platformā.

Priekšlikumus un idejas administratīvās struktūras projekta pilnveidei var iesniegt rakstot uz Smiltenes novada domes e-pastu – [email protected], Apes novada domes e-pastu – [email protected], Raunas novada domes e-pastu – [email protected] līdz š.g. 6.maijam.

Iedzīvotāju diskusija 30.aprīlī plkst. 15.00 notiks attālināti Zoom konferenču platformā. Diskusijā piedalīsies Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe, Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts.

Diskusijas dalībniekiem, kuri būs pieteikušies, pirms sanāksmes uz  e-pastu tiks nosūtīta saite. Lai pieteiktos diskusijai lūdzu aizpildīt pieteikumu: www.visidati.lv/aptauja/1724529313/