Sabiedrības līdzdalība
Izsludina "Vidzemes kultūras programmu 2021"

Vidzemes plānošanas reģions no 2021. gada 2. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021” (VKP 2021). Tā ir Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izstrādāta un īstenota kultūras programma ar mērķi nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī veicinot jaunradi.

Lai īstenotu Vidzemes kultūras programmu, Vidzemes plānošanas reģions organizē atklātu projektu konkursu četrās prioritārajās jomās:

  • Bērnu un jauniešu veiksmīga iesaiste kultūras procesos, kvalitatīva izglītība, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības u.c.
  • Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, unikālās kultūrvides saglabāšana, vietējo kopienu attīstība. Nemateriālā un materiālā kultūras un dabas mantojuma sintēze, kultūrainavas izpēte, saglabāšana un popularizēšana. Tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese.
  • Profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē - teātra izrādes, mūzikas koncerti, mākslas izstādes, filmas u.c., radoša sadarbība ar profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionos, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.
  • Kultūras jaunrade - radošās aktivitātes, inovatīvu kultūras produktu un pakalpojumu radīšana, radošās industrijas - amatniecība un dizains.

Konkursā šogad sadalīs finansējumu 141 000,00 euro apmērā. Atbalsts būs pieejams kultūras projektiem, kurus sagatavos atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2021. gada 31. marts plkst. 17.00. Projekta pieteikumu, saskaņā ar VPR noteiktiem termiņiem, var iesniegt tikai elektroniskajā projektu pieteikumu formā vietnē balso.vidzeme.lv līdz konkursa beigu termiņam. Projekta iesniedzējs piekļūst iespējai iesniegt projekta pieteikumu, apstiprinot savu identitāti ar www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem. Projektu pieteikumu vietni balso.vidzeme.lv atvērs 2021. gada 10. martā.

Sīkāka informācija par projektu pieteikumu sagatavošanu lasāma: http://ej.uz/VKP-2021. Projektu iesniedzēji aicināti rūpīgi iepazīties ar nolikumu un pieteikumam nepieciešamajiem dokumentiem, jo projekti, kuri neatbildīs kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiks izvērtēti un atbalstīti.

Iesniegtos projektus, kas būs atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, nodos sabiedrības balsojumam, kopsavilkuma veidā publicējot balso.vidzeme.lv informāciju par katru "Vidzemes kultūras programmas 2021" ietvaros iesniegto projektu.

Ar sabiedrības balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta "Vidzemes kultūras programmas 2021" ekspertu komisija. Gala lēmumu par finansējuma saņemšanu "Vidzemes kultūras programmas 2021" ietvaros pieņems Valsts Kultūrkapitāla fonds, saskaņā ar ekspertu komisijas sagatavoto lēmumu. Paziņojums par lēmumu tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

Visiem labi zināms, ka 2020. gads ne tikai kultūras nozarē, bet visas sabiedrības dzīvē bija ļoti sarežģīts. Jau 2020.gada martā noteiktie ierobežojumi būtiski ietekmēja mērķprogrammas ekspertu lēmumus par finansējuma piešķiršanu pagājušajā gadā iesniegtajiem projektiem, tāpēc projektu pieteicēji tiek aicināti nopietni apsvērt iespējas realizēt publiskus pasākumus 2021. gadā, un ar vislielāko atbildību iesniegt reāli īstenojamus projektus.

Šā gada 16. martā no plkst. 10.00 līdz 12.30 notiks seminārs interesentiem un projektu pieteicējiem, kurā ar savu pieredzi dalīsies Latvijas muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde un māksliniece Ērika Māldere. Semināra laikā varēs iegūt informāciju un konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu un pieteikumu vietnes balso.vidzeme.lv darbību. Seminārs notiks tiešsaistes platformā ZOOM. Vairāk: http://ej.uz/VKP-2021.

 

Informāciju sagatavoja: Dace Laiva, Vidzemes kultūras programmas koordinatore