Attīstība
gh

2021. gada Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma” Smiltenes novada pašvaldība ieguva 20 000 EUR projekta “Bērensa kapličas atjaunošana” īstenošanai.

Lai uzsāktu projekta realizāciju, tika veikta gan būvprojekta “Bērensa kapličas restaurācija” aktualizētās redakcijas saskaņošana Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldē, gan īstenotās iepirkuma procedūras rezultātā parakstīts līgums ar SIA “Warss+” par būvdarbu veikšanu projektā “Bērensa kapličas atjaunošana” .

Atjaunošanas darbi tika uzsākti 2021. gadā, kuru laikā ir veikta Bērensa kapličas jumta nesošo konstrukciju un jumta seguma atjaunošana. Īstenoti darbi arī pie kapličas erodējušā mūra nostiprināšanas, kā arī veikta dzegas, frontonu un dekoratīvo elementu atjaunošana, izgatavošana no jauna.

Projekta kopējās izmaksa ir 55 048,38 EUR, no kurām 20 000 EUR ir Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes finansējums, bet 35 048,38 EUR ir Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

Andris Jaunpetrovičs, būvinženieris

Ieva Dille, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

sdf