Pašvaldība Sēdes
gh

Komiteju sēdes notiks:

  • otrdien, 11.jūnijā, plkst. 9.00 - Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgā komitejas sēde;
  • otrdien, 11.jūnijā, plkst. 14.00 - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komitejas sēde; 
  • trešdien, 13.jūnijā, plkst. 10.00 - Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komitejas sēde;

Ar komiteju sēžu darba kārtībām var iepazīties sadaļā “Komiteju sēdes”.

Ikmēneša kārtējā domes sēde notiks ceturtdien, 20. jūnijā, plkst. 10.00.

Ar domes sēdes darba kārtību var iepazīties sadaļā “Domes sēdes” .

Domes un komiteju sēdes notiks sēžu zālē, Dārza ielā 3, Smiltenes novada pašvaldības domes ēkā.