Kultūra
Iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām e-pakalpojumu izmantošanā

Smiltenes bibliotēka aicina iedzīvotājus pieteikties attālinātajām individuālajām konsultācijām par bibliotēkas piedāvātajiem bezmaksas pakalpojumiem, kā arī citu noderīgu e-prasmju uzlabošanai.
Individuālās konsultācijas iespējams saņemt par šādām tēmām:
- Bibliotēkas elektroniskā kataloga un e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošana, autorizācijas iespējas, informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma, starpbibliotēku abonements.
- Reģistrēšanās 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā.
- Autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes – Letonika; news.lv; LNB.
- Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv piedāvāto iespēju apgūšana.
- Darbs ar eID karšu lietošanu – dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu.
- Palīdzība darbam interneta vidē - e-pasta izmantošana, iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšana, autorizēšanās klientu pašapkalpošanas portālos, rēķinu apmaksa u.c.
- Palīdzība darbam ar datoru - datorprogrammām Ms Word, Ms Excel un MsPowerPoint.
- Dažādas viedtālruņa izmantošanas iespējas.
Konsultācijas tiks sniegtas ATTĀLINĀTI: e-pastā, video saziņas rīkos vai telefoniski. Sazinieties ar Smiltenes bibliotēku, lai vienotos par konsultācijas tēmu un laiku!
Tālrunis: 64773030; 26449145
E-pasts: [email protected]

Konsultācijām var pieteikties arī pēc Digitālās nedēļas. Tās pieejamas arī sazinoties ar Smiltenes novada pagastu bibliotēkām.

Iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām e-pakalpojumu izmantošanā

Informāciju sagatavoja:
Sandra Marķitāne,
Smiltenes bibliotēkas informācijas speciāliste