Pašvaldība
fg

Pēc 2023. gada 29. marta domes sēdes apstiprināti grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā.” Noteikumi stājušies spēkā un turpmāk paredzēs augstāku ienākumu slieksni - atbalsta pieejamību plašākam iedzīvotāju lokam.

Grozījumi ierosināti un apstiprināti, lai mazinātu patēriņa preču un energoresursu straujā cenu kāpuma ietekmi uz mazaizsargātāko iedzīvotāju dzīves līmeni. Turpmāk, pēc ienākumu sliekšņa paaugstināšanās, lielāks skaits iedzīvotāju varēs kvalificēties atbalsta saņemšanai, tajā skaitā iespējai saņemt veselības pabalstu, kā arī citus pašvaldības un valsts noteiktos atvieglojumus.

Līdz šim saistošie noteikumi paredzēja maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 327 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet 229 euro pārējām personām. Turpmāk, lai kvalificētos maznodrošinātas personas statusam, visiem iedzīvotājiem Smiltenes novadā noteikts maksimālais ar likumu noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – 436 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet 305 euro pārējām personām.

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu un atbildes uz neskaidriem jautājumiem, iedzīvotāji aicināti vērsties Smiltenes novada pašvaldības sociālajā dienestā – Smiltenē, Dārza ielā 11 vai elektroniski, rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot: 64707865.

Plašāka informācija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā."

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste