Pašvaldība
E_Felcis

Eiropas komisija ir apstiprināju Smiltenes novada pašvaldības dalību projektā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” . Mūsu novadu tajā pārstāvēs atvērtās saimniecības “Zadiņi” saimnieks, Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas pasniedzējs, Smiltenes novada pašvaldības domes deputāts  Elgars Felcis (“Progresīvie”).

Projekta mērķis ir izveidot Eiropas mēroga tīklu ar vietējiem pašvaldību politiķiem, lai informētu par Eiropas Savienību (ES) un veidotu pavisam jaunu sadarbības formu starp Eiropas un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm. Šobrīd projektā iesaistījušās vairāk nekā 10 Latvijas pašvaldības, bet kopumā tīklā reģistrēti vairāk nekā 1 000 dalībnieki.

Iesaistoties šajā projektā, E. Felcim, tāpat kā ikvienam dalībniekam, ir dota iespēja Eiropas Komisijai iesniegt konkrētus jautājumus par to, kas skar attiecīgo pašvaldību, piemēram, par finansējumu lauksaimniekiem, iespējām attīstīt tūrismu, ēku energoefektivitāti u. c. Tāpat tiks nodrošināta priviliģēta piekļuve oficiālajiem ES saziņas avotiem dzimtajā valodā, piedāvāti klātienes semināri, pieeja ES mēroga tiešsaistes platformai “Futurium”, kā arī iespēja apmeklēt Eiropas Komisiju Briselē un iesaistīties diskusijās ar ES amatpersonām, kas pārstāv attiecīgo jautājumu nozares.

E. Felcis uzsver, ka “Eiroparlamenta vēlēšanu gadā no jauna jāatceras, ka mūsu dalība ES ir devusi daudz stabilitātes, drošības un attīstības iespējas Latvijai. Dzīvojot lokāli, jāsaprot Eiropas un globālais mērogs.”

Lai sanāk īstenot produktīvu informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienību un vietējo kopienu!

Projekta oficiālā tīmekļvietne