Kultūra
attels

29. jūlijā, plkst. 18.00, Virešu pagastā notiks dārza svētki dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas piemiņai.

Iespēja ieklausīties dzejnieces “Mīļumvārdos” Santas Sāres izpildījumā, kurus papildinās visšarmantākā Jāņa Krūmiņa melodijas.

attels