Pašvaldība
Attēls

2022.gada 27. jūlijā, Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē, deputāti amatos apstiprināja četrus jaunus Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītājus.

Grundzāles pamatskolas direktora amatā iecēla Zani Bērziņu. Izglītības jomā Z. Bērziņa strādā jau vairāk nekā 20 gadus, Grundzāles pamatskolā pierādījusi sevi skolas administratīvajā darbā, kā direktora vietniece izglītības jomā un vēlāk kā direktora pienākumu izpildītāja.

Smiltenes mākslas skolas direktora amatā iecēla Vinetu Balodi. No 1997. gada viņa bijusi līdzšinējā mākslas skolas vadītāja vietniece, izglītības jomā darbojas jau vairāk nekā 30 gadus. Turpmāko skolas attīstību V. Balode saskata mūsdienu pieprasījumam atbilstošu programmu ieviešanā un  pieaugušo izglītības programmu īstenošanā.

Smiltenes mūzikas skolas direktora amatā iecēla Gunitu Grīnbergu, kuras bērnība pavadīta Smiltenē. Absolvējusi Smiltenes vidusskolu, skolojusies un ieguvusi plašu pieredzi izglītības jomā Rīgā, šobrīd vēlas atgriezties dzimtajā pilsētā un ieguldīt savas zināšanas profesionālās izglītības jomas attīstībā.   

Palsmanes pamatskolas direktora amatā iecēla Andu Bērtiņu. Bērnību A. Bērtiņa pavadījusi Saldus novadā, skolojusies vides un ūdenssaimniecības inženierzinātnes profesijā, aktīvi darbojusies “zaļajā kustībā”, kur “EKO skolas” perspektīvas saskata arī Palsmanes pamatskolas attīstībā. Septiņus gadus Palsmanes pamatskolā strādāja, kā bioloģijas un ķīmijas skolotāja, vēlāk pildīja direktora vietnieces audzināšanas darbā pienākumus.

Jaunieceltie izglītības iestāžu vadītāji izvēlēti Smiltenes novada pašvaldības izglītības pārvaldes rīkotā konkursa kārtībā.

Lai izdodas sasniegt augstus mērķus un pierādīt savas spējas, darbojoties novada izglītības iestāžu vadībā!

 

Linda Beitika

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja