Pašvaldība
r

2022. gada 30. decembrī stājas spēkā Smiltenes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.38/22 “Dzīvokļu izīrēšanas kārtība zemas īres maksas mājokļos Smiltenes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi, pieejami https://likumi.lv/ta/id/338463-dzivoklu-iziresanas-kartiba-zemas-ires-maksas-majoklos-smiltenes-novada).

Kā rakstīts pašos noteikumos, to izdošanas mērķis ir stimulēt mājokļu piedāvājumu Smiltenes novadā, nodrošināt cenas ziņā pieejamus mājokļus, veicināt darbaspēka reģionālo mobilitāti un palīdzēt piesaistīt kvalificētus speciālistus Smiltenes novadam.

Vienkāršoti izsakoties, šie noteikumi ir pirmais solis, lai uzsāktu projekta realizāciju, kurā ar pašvaldības kapitālsabiedrības “Smiltenes NKUP” iesaisti plānota īres mājas būvniecība, kas paplašinās iespējas Smiltenes novada esošajiem un topošajiem iedzīvotājiem atrast īres mājokļus.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem pašvaldības dzīvokļu komisijai uzdots, atbilstoši saņemtajiem iedzīvotāju (Saistošajos noteikumos – mājsaimniecību) iesniegumiem veidot atsevišķu dzīvokļu zemas īres mājokļos piešķiršanas reģistru, kas veidosies papildus jau šobrīd pašvaldībā esošajiem palīdzības dzīvokļu reģistriem un speciālistu dzīvokļu reģistriem, citiem vārdiem sakot – veidosies dzīvokļu rinda cilvēkiem, kas neatbilst iepriekšējo rindu kandidātu statusiem, bet ir dzīves vietas meklējumos.

Saistošajos noteikumos atrunāti mājsaimniecības ienākumu griesti attiecībā pret vēlamo dzīvokļa lielumu (šie apmēri visticamāk ik pa laikam atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem tiks pārskatīti, ņemot vērā inflāciju) iesniedzamie dokumenti, rindas veidošanās kārtība, kā arī dzīvokļu izīrēšanas kārtība.

Noteiktas arī prioritārās grupas šīs rindas veidošanā un tās ir:

- mājsaimniecība, kurā vismaz viena mājsaimniecībā dzīvojošā persona ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju jebkurā no sekojošām darbības nozarēm:

* Pašvaldības attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs (tās ir ražošana un būvniecībā);

* valsts funkciju nodrošināšanai saistītu pārvaldes uzdevumu vai ar Pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu izpildei.

- mājsaimniecība, kurā dzīvo persona, kuras apgādībā ir un šajā mājsaimniecībā dzīvo vismaz trīs bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Lai arī pirmā šāda veida ēka dzīvošanai visticamāk būs pieejama tikai uz 2024. gada nogali, lūdzam iedzīvotājus un uzņēmējus, kuriem vai kuru darbiniekiem šāda iespēja ir aktuāla, nekavēties un jau laicīgi iesniegt (uzņēmēju gadījumā – mudināt darbiniekus iesniegt) iesniegumus un nepieciešamos dokumentus pašvaldībā. Šādi veidosies aktuālā rinda un pašvaldības rīcībā būs informācija un pierādījumi īres dzīvokļu nepieciešamībai Smiltenes pilsētā, kas noslēgumā rezultēsies ar noslēgtiem īres līgumiem.

 

            Lai mums visiem kopā izdodas!

 

 

Ar cieņu,

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

Teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos

Evija Zurģe