Sociālā joma
Bērnu lietu sadarbības padome rosina ieviest sociālā mentora paklpojumu

Labklājības ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju rosina ieviest sociālā mentora pakalpojumu bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām.

Mentors būtu atbalsts bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām pēc tam, kad viņi ir saņēmuši nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu stacionārā. Mentors strādātu ar bērna pašregulācijas spēju un prasmju stiprināšanu, kā arī veicinātu patstāvību un pašaprūpi, jo bērnam bieži  trūkst motivācijas pašam turpināt apmeklēt narkologu, atkarību speciālistu un piedāvātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un programmas.

Šāds priekšlikums izteikts Bērnu lietu sadarbības padomes sēdē, kas notika labklājības ministra Ulda Auguļa vadībā, kurš uzskata, ka “sociālā mentora pakalpojuma ieviešana bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām, noteikti nodrošinātu efektīvāku iesaistīto personu sadarbību ārstēšanas un rehabilitācijas procesā. Mentors arī pārstāvētu bērna intereses sarunās ar bērna situācijas risināšanā iesaistītajām institūcijām”.

Bērnu lietu sadarbības padomē izskatīti arī priekšlikumi atbalsta sniegšanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Padomē nolemts, ka priekšlikumi papildināmi ar atbalstu izglītības jomā.

Bērnu lietu sadarbības padome izskatīja arī Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Ieslodzījumu lietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta un Bērnu aizsardzības Centra kopēji sagatavoto  pārskatu par nepilngadīgo noziedzības stāvokli un noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem 2023.gadā.

Padomē nolemts, ka iesaistītajām ministrijām uz 2025.gada budžeta procesu ir jāsagatavo priekšlikumi nepieciešamajam valsts finansējumam minētajaem sociālā mentora pakalpojumam un  atbalsta paplašināšanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.