elfla

Gatavojoties administratīvi teritoriālajai reformai, Smiltenes un Apes novads jau šobrīd ir apvienojuši savus spēkus un resursus VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.  

Šajā mācību gadā tāpat kā iepriekš, tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi projektā iesaistītajām skolām, bet ar citiem akcentiem- projekts tiek īstenots tikai 7.-12.klašu skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem, lielu uzmanību veltot tieši individuālajam konsultatīvajam darbam. Projektā iesaistītās skolas ir Blomes pamatskola, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Smiltenes vidusskola, Palsmanes pamatskola. Skolēniem iespēju robežās gan klātienē, gan attālināti ir notikušas un vēl notiks grupu nodarbības, individuālās konsultācijas.

Arī šogad skolēniem, vecākiem un pedagogiem bija iespēja piedalīties VIAA organizētajos Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim, tā šogad aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, kas aicināja izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos. “Ir liels gandarījums, ka šī gada COVID ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai Karjeras nedēļas norisei. Jaunieši aktīvi līdzdarbojās gan reģionu organizētajos pasākumos, gan nacionālā līmeņa diskusijas tiešraidē, iesūtot sev interesējošos jautājumus par karjeras izvēles tēmu un paužot savas domas tiešsaistes aptaujā. Īpaši liels prieks ir arī par Latvijas pilsētu un novadu skolu karjeras pedagogu atbalstu, atrodot inovatīvus veidus, kā jauniešus ieinteresēt un iesaistīt ar karjeras izvēli saistīto jautājumu diskusijās un pārrunās arī attālināti,” saka Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Valda Akmentiņa.

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem par karjeras izvēles atbalsta resursiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”. Diskusiju vecākiem tiešsaistē noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju – vairāk nekā 4300 interesentu. Abu diskusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai/ un Youtube: youtube.com/VIAAlv, kā arī VIAA mājas lapas sadaļā “Karjeras atbalsts”.

Kā liecina jauniešu diskusijas “Uzklausi, padomā un izlem pats!” laikā veiktās tiešsaistes aptaujas rezultāti, galvenās autoritātes karjeras jautājumos jauniešiem ir vecāki, karjeras speciālisti, kā arī vienaudži. Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domājot par profesijas izvēli, jaunieši ieklausās, vecākus kā autoritāti norādīja teju 70% respondentu, karjeras speciālistus – 36%, draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus – 22%, bet 17,5% respondentu atzina, ka ieklausās arī sociālo tīklos populāru personu jeb influenceru padomos. Kopumā aptaujā piedalījās 760 jaunieši, un aptaujas dalībnieki varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus.

Neskatoties uz attālināto mācību procesu, skolēniem, vecākiem un pedagogiem ir iespēja saņemt no pedagoga karjeras konsultanta gan individuālas konsultācijas, gan atbalsta materiālus par dažādiem jautājumiem. Visērtākā un tiešākā saziņa notiek caur e-klases pastu, kur varam vienoties par nepieciešamā atbalsta pasākuma formu un īstenošanas veidu. Konsultācijas var notikt arī attālināti, izmantojot zoom, skype platformas.

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Pope, Smiltenes novada pedagogs karjeras konsultants