Gaujienas_Celi

Informējam, ka pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības rīkojumu, ir atcelti pagaidu transporta masas ierobežojumi uz vairākiem ceļu posmiem Gaujienas pagastā.

Atcelts aizliegums veikt kravu pārvadājumus pa Smiltenes novada pašvaldības Gaujienas pagasta autoceļiem:

  • Tuntes-Līvakas;
  • Zvārtava-Sili;
  • Dambīši-Lesiņi.

Informācija par aktuālajiem pagaidu transporta masas ierobežojumiem uz ceļiem Smiltenes novadā pieejama: