Sabiedrības līdzdalība
attels

 

9.jūlijā Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju un izpilddirektors Andris Lapiņš viesojās Apē, lai klātienē iepazītos ar Apes administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem.

Lai jaunā vadība sajustu līdzšinējā Apes novada rosību, darbošanās prieku un enerģiju,  bija iespēja vērot video filmiņu par katru novada teritoriju – Gaujienu, Trapeni, Virešiem un Api, vēstures līnijām, novadniekiem, lielākajiem kultūras, sporta sarīkojumiem un vienojošo novada skaistumu – upēm.

Priekšsēdētājs Edgars Avotiņš uzrunājot klātesošos, pauda pārliecību, ka, apvienojot Apes novadu, Raunas novadu un Smiltenes novadu, Vidzemē jaunizveidotais Smiltenes novads būs spēcīgs gan industriālajā, gan kultūras jomā. Kā arī vērsa uzmanību uz šā brīža izaicinājumiem ar kādiem nākas saskarties novada centra un pagastu darbiniekiem un uzsvēra katra darbinieka nozīmīgumu ne tikai šajā pārejas posmā, bet arī ikdienā, sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem. Priekšsēdētājs izteica prieku par satikšanos, jo darba sanāksmēs, kas pārsvarā notiek attālināti, nevar sajust gaisā virmojošo noskaņojumu, kas šajā dienā, šeit klātienē, bija optimisma pilns.

Priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju iepazīstināja ar viņai uzticēto vadības sektoru - sociālajā un kultūras jomā. Ieskicēja pirmos darāmos darbus, gan Bāriņtiesu reorganizācijas procesā, gan sociālās jomas saistošo noteikumu sakārtošanā. Kā arī pauda pateicību par gaidāmo tikšanos ar nodibinājumu Alūksnes un Apes novada fonds, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

Izpilddirektors Andris Lapiņš runāja par šā brīža saspringto darbu dažādu sistēmu un programmu ieviešanā un sakārtošanā, lai pašvaldības darbs veiksmīgi virzītos uz priekšu.

Darbinieki bija atsaucīgi un aktīvi uzdeva interesējošos jautājumus par darba procesa nodrošināšanu.

Noslēgumā vadība visiem darbiniekiem vēlēja būt tik pat gaišiem un rosīgiem kā līdz šim un, sadarbojoties, viss izdosies!

attels

Ilze Ērmane,

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste