Pašvaldība
jauna tīmekļvietne

2024. gada 5. jūnijā Smiltenes novada pašvaldība pievienosies valsts un pašvaldību iestāžu vienotajai tīmekļvietņu platformai. Tīmekļa saites adrese paliek nemainīga – www.smiltenesnovads.lv. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo pārejas procesā iespējamas tehniskas problēmas un atsevišķās sadaļās nepilnīga informācija.

Smiltenes novada pašvaldības esošās tīmekļa vietnes saturs, pārceļoties uz jauno platformu, paliek nemainīgs, atšķirsies tikai tā izkārtojums. Brīdī, kad publicēsim jauno tīmekļa vietni, iepriekšējā versija vairs nebūs pieejama.

“Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” ir Valsts kancelejas īstenotais projekts, kura laikā radīta jauna, drošāka un iedzīvotājiem vieglāk piekļūstama vienota dizaina platforma, ko jau šobrīd izmanto ministrijas, padotības iestādes un aizvien vairāk pašvaldību. Atšķirīgs saturs – vienota pieeja.

Vienotā platforma nodrošina ērtu lietošanu no dažādām ierīcēm un pieejamību arī cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.