Attīstība
Attēls

Smiltenes novada dome no 2021.gada 10.maija līdz 21.maijam aicināja iedzīvotājus līdzdarboties pašvaldības īpašuma Pils ielas 9, Smiltenē kvartāla attīstības dizaina stratēģijas izstrādē un dalīties ar saviem priekšlikumiem un domām par teritorijas attīstības virzieniem. Kopumā pašvaldība ir saņēmusi 191 aizpildītu aptaujas anketu.

Pašvaldība aptaujas darba lapā iedzīvotājus aicināja atbildēt uz diviem jautājumiem, sniedzot priekšlikumus un domas par teritorijas attīstības virzieniem, ko vēlētos un ko nevelētos redzēt Pils ielas 9 kvartālā.  Dalība aptaujā bija anonīma un iegūtos datus izmantos apkopotā veidā dizaina stratēģijas izstrādē. 

Aptaujas rezultāti rāda, ka iedzīvotāji visvairāk šajā teritorijā vēlas redzēt: kafejnīcu vai restorānu, bibliotēku, jauniešu centru, izstāžu zāli, daudzfunkcionālu zāli izstādēm un konferencēm, bērnu un jauniešu interešu/ izklaides centru, radošo mākslinieku kvartālu, koprades telpas, telpas semināriem un meistarklasēm, telpas uzņēmējiem, tajā skaitā amatnieku un mājražotāju darbnīcas un veikalus, atvērtā tipa ofisa telpas,  kā arī telpas kultūras pasākumiem, u.c.

Iedzīvotāji nevēlas šajā vietā redzēt: spēļu zāli, lielveikalu, tirdzniecības centru, lietoto preču veikalu, pārtikas veikalus, alkoholisko dzērienu un tabakas tirgotavu, industriālo teritoriju, tajā skaitā ražošanas ēku/telpas, noliktavas, garāžas, autoservisu.

Aptaujas dalībnieki norāda, ka vēlas, lai šeit tiek radīta vieta ģimenēm ar bērniem, lai tā ir daudzfunkcionāla vieta, kuru var apmeklēt dažādu vecumu un ar dažādām interesēm cilvēki. Ar aptaujas rezultātu kopsavilkumu aicinām iepazīties 

Jau iepriekš rakstījām, ka pēc Smiltenes novada domes pasūtījuma dizaina birojs SIA “H2E” izstrādā Pils ielas 9 kvartāla dizaina un telpiskās attīstības stratēģiju, veicot vispārējās situācijas analīzi, izstrādājot nākotnes perspektīvas un attīstības virzienus, definējot kvartāla funkcijas un mērķauditorijas. Dizaina stratēģija tiek izstrādāta, lai atbildētu uz galvenajiem trim jautājumiem: Kur mēs tagad esam?  Kur mēs vēlamies nokļūt? Kā mēs tur nokļūsim? Izstrādāto dizaina stratēģiju paredzēts izmantot kā pamatdatus kvartāla būvniecības ieceres projektēšanas darba uzdevuma sagatavošanai.

Jūnijā tiek plānota dizaina stratēģijas prezentācija iedzīvotājiem Smiltenē vai tiešsaistes platformā. 

 

 

Sagatavoja: Marita Mūze, Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste