Attīstība
APTAUJA IEDZĪVOTĀJIEM par jaunizveidojamā Smiltenes novada teritorijas attīstību

Līdz 31. martam notiek iedzīvotāju aptauja par jaunizveidojamā Smiltenes novada teritorijas (šobrīd Apes, Raunas un Smiltenes novads) attīstību.

Aicinām sniegt viedokli, aizpildot anketu, tādējādi iesaistoties jaunā novada attīstības plānošanā! Aptaujas rezultāti tiks izmantoti novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam, novada attīstības programmas un novada mobilitātes plāna 2021.-2030. gadam izstrādē.

Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems 10-15 minūtes. Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!

Iedzīvotāju aptauja būs pieejama arī Smiltenes Novada Domes vēstis marta numurā, rakstiskā veidā aizpildītas aptaujas varēs iesniegt pagastu pārvaldes vai Smiltenes novada domes pastkastītēs, kā arī visās Smiltenes novada bibliotēkās. 

Aptauja pieejama – https://ej.uz/novada_aptauja

Aptauja UZŅĒMĒJIEM: https://ej.uz/SmiltenesUznemeji

Noskenē QR kodu ar tālruni un aizpildi anketu:  

APTAUJA IEDZĪVOTĀJIEM par jaunizveidojamā Smiltenes novada teritorijas attīstību