Pašvaldība
https://www.smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Ape_26092023.jpg

2023. gada 26. septembrī Apē aizvadīta pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem. Sanākušie atzinīgus vārdus un pateicību izteica apvienības pārvaldes vadītājai Lienei Ābolkalnei un darbiniekiem par ieguldīto darbu teritorijas apsaimniekošanā.

2023. gads Apē aizrit ar pozitīvu zīmi, paveikti nozīmīgi darbi, ļaujot pilsētai un pagastam attīstīties, nodrošinot iedzīvotājiem sakārtotu dzīves vidi. Sanāksmi atklāja Apes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Ābolkalne, kura uzskaitīja daudzos darbus, kas ir jau paveikti un ko plāno turpināt īstenot 2024. gadā. Pārvaldes vadītāja lepojas, ka ir veikti labiekārtošanas darbi Elīnas Zālītes memoriālajā mājā; remonts Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas sporta kompleksa jumtam un izbūvēts stāvlaukums; Skolas un Loka ielām atjaunots ielu segums un izveidota gājēju ietve; līdzdalības projekta ietvaros labiekārtots pilsētas skvērs; sakārtots “krājlaukums” (vieta bioloģiskam kompostam, zaru krātuve un stāvlaukums). Nozīmīgs notikums ir amatu mājas pārbūve, kur jau šobrīd notiek aktīva darbība. Ieviešanā ir divi LEADER projekti: apgaismojuma ierīkošana Apes mototrasē, vides elementa uzstādīšana pa godu “Vaidavas kauss” 50. jubilejai un Vaidavas dabas takas labiekārtošana. L. Ābolkalne iezīmēja arī tuvākos veicamos darbus un 2024. gada plānus: autonomo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu sakārtošana Apē, pilsētas un meža kapu digitalizācija, līdzdalības projekta ietvaros jāuzsāk estrādes labiekārtošana, jāmeklē tehniskie risinājumi, lai novērstu Raganu klinšu brukšanu, hokeja laukumam jāveic bortu nostiprināšana un divām pilsētas ielām ir plānota dubultās virsmas apstrāde. 

Pašvaldības vadību sanāksmē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, viņa vietniece Astrīda Harju, deputāte Iluta Apine, izpilddirektors Andris Lapiņš un viņa vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe.

Šā gada sanāksmju virsuzdevums ir skaidrot, kā veidojas pašvaldības budžets, kāds ir tā sadalījums pa pagastiem, kādi ir lielākie projekti un atbalsta instrumenti iedzīvotājiem, uzņēmējiem un biedrībām dažādu mērķu īstenošanai. E. Avotiņš atzinīgi novērtēja Apes iedzīvotāju aktivitāti un aicināja turpināt izmantot pašvaldības piedāvātās iespējas. 

Sanāksmes diskusijas daļā priekšsēdētājs uzdeva vairākus jautājumus, lai uzklausītu gan kritiku, gan saņemtu priekšlikumus, kas būtu jāuzlabo pašvaldības darbā. Sanāksmes dalībnieki atzīmēja, ka ir jāmaina iesniegumu izskatīšanas kārtība, to samazinot līdz divām nedēļām. Pašvaldības vadība atzīmēja, ka jau šobrīd uz iesniegumiem, kur iespējams atbildi sagatavot ātrāk, tas arī tiek darīts, taču ir jautājumi, kuri ir izskatāmi domes sēdē, kura notiek vienu reizi mēnesī. Tika aktualizēts jautājums par medības teritoriju paplašināšanu, atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, tai skaitā gan par noslēgtajiem līgumiem, izvešanas biežumu, gan par atkritumu pareizu šķirošanu un plānoto  dalīto atkritumu savākšanas uzsākšanu 2024. gadā. Iedzīvotāji aicināja turpināt palielināt līdzdalības budžetu viena projekta īstenošanai.  

Iedzīvotāji norādīja uz pašvaldības tīmekļvietnes nepilnībām. Skaidrojam, ka pašvaldība 2023. gada 2. jūnijā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts kanceleju, kas paredz izejas koda saņemšanu bezatlīdzības lietošanā, lai pievienotos valsts un pašvaldību iestāžu vienotajai tīmekļvietņu platformai. Pārejot uz vienoto vietni, galvenie mērķi ir veidot saprotamu un vienotu satura izkārtošanas struktūru, nodrošināt skaidru informācijas publicēšanu, lietošanu no dažādām ierīcēm un visas nepieciešamās piekļūstamības prasības  –  pieejamību cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.

Apes seniori novērtē mūžizglītības pasākumus (“Senioru akadēmija”), kā arī fizioterapeita nodarbības – tās apmeklē dažādu vecumposma iedzīvotāji.  Apē sanāk kultūras dzīve – iedzīvotāji stāsta, ka ir pieradināti pie augtiem standartiem, viņus iepriecina tautas nama mākslinieciskais izpildījums un skaisti iekārtotā vide apkārt.

Kā nozīmīgākos investīciju projektus, kurus nepieciešams attīstīt, iedzīvotāji noradīja ūdens un kanalizācijas sakārtošanu Apes pilsētā un pagastā, kā arī veicināt degradēto un bezsaimnieku īpašumu un teritoriju sakārtošanu.  

Paldies apeniešiem par tikšanos! Lai arī turpmāk Apē sanāk un Smiltenes novadā sanāk!

Oktobrī notiks pēdējās šī gada iedzīvotāju tikšanās, aicinām būt aktīviem, piedalīties, uzdot interesējošus jautājumus un uzzināt vairāk par dažādām aktualitātēm: 

  • 3. oktobrī – Smiltenē, Smiltenes kultūras centrā, Gaujas ielā 1;
  • 5. oktobrī– Raunā, Runas kultūras centrā, Dīķa ielā 6;
  • 17. oktobrī – Trapenē, Trapenes kultūras namā, “Bormaņi”;
  • 31. oktobrī – Virešos, “Sikšņu skolā”.

Atskatus uz visām sanāksmēm un prezentācijām meklē ŠEIT.